Návrhy pre nové slovenské ŠPZ vznikli v spolupráci s VŠVU

Od tohto roka by sa na Slovensku mali začať zavádzať nové štátne poznávacie značky, na príprave ktorých sa podieľala aj Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU.


 

Ministerstvo vnútra SR ohlásilo zmenu ŠPZ od januára 2023 vyplývajúcu z návrhu vyhlášky, ktorá sa momentálne nachádza v pripomienkovom konaní. Viaceré zavádzané zmeny sa týkajú nielen formy tabuliek a spôsobu vytvárania čísla, ale aj ich samotného dizajnu. Po novom by sa mala zjednotiť farebnosť pre všetky tabuľky na čierno-bielu a používať nový font. Nový dizajn bol vytvorený na pôde Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU pri dodržaní základných požiadaviek na tabuľky kladených zákonom o cestnej premávke.

 

"Nový font písma nahradí desaťročia používané písmo, ktoré už nespĺňa moderné trendy a požiadavky kladené na čitateľnosť písma predovšetkým za zníženej viditeľnosti a na automatizované spracovanie evidenčných čísel z tabuliek na rôzne účely," vysvetlil rezort.

 


V ateliéri Typo vzniklo písmo QOD, autorka Simona Császárová, pedagogické vedenie Michal Tornyai.

 

Písmo je určené pre nové EČV na autá, ktoré sa začnú používať od 1. 1. 2023. Okrem písma v ateliéri redizajnovali aj layout tabuľky.

Písmo QOD

QOD A - pre tabulky 520 x 110 mm a 340 x 200 mm
Simona Császárová: QOD A - pre tabulky 520 x 110 mm a 340 x 200 mm, 2022.
QOD B - pre tabulky 240 x 150 mm
Simona Császárová: QOD B - pre tabulky 240 x 150 mm, 2022.
QOD C - pre tabulky 145 x 110 mm
Simona Császárová: QOD C - pre tabulky 145 x 110 mm, 2022.

Jeho základný vizuálny štýl vychádza z bezserifových konštruovaných strojových písem. Má jednotnú hrúbku ťahov a znaky zaberajú rovnakú plochu. Dôležitý princíp pri písme pre tabuľky s evidenčnými číslami je, aby boli jednotlivé znaky navzájom dobre odlíšiteľné. Preto majú písmená hranatejšiu konštrukciu a čísla oblú. Pri viacerých znakoch, ktoré by sa pri bežnom písme mohli na tabuľkách ľahko zameniť je zdôraznená ich odlišnosť. Napríklad B, S a 8, alebo O, D a 0. Jedinečnosť a odlíšiteľnosť znakov zvyšuje aj selektívne použitie serifov (C, G, I, J, L, S,T, 1, 7). Písmo QOD má 3 rezy (A B C), každý je prispôsobený svojou kresbou veľkostiam tabuliek, na ktorých je použitý.