Prezentácie a diskusie k výstave Radikálna ochrana: Benjamín Brádňanský a Peter Lényi

Výstava Radikálna ochrana predstavuje prípadové štúdie súčasných architektonických projektov zo zahraničia. Sprievodné prezentácie / diskusie majú za úlohu predstaviť projekty a témy súvisiace s radikálnou ochranou z lokálneho kontextu.

***viac o výstave***


Kde?

  • Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

V rámci sprievodného programu sa predstavia:

  • štvrtok 25.4.2024

    • 18:00 / Benjamín Brádňanský - Radikálna ochrana, výskum a prax

    • 18:30 / Peter Lényi - Revitálizácia námestia Slobody v Bratislave

 

Ďalšie prednášky a diskusie k výstave Radikálna ochrana v Galérii Medium sa budú konať aj v stredu 24.4. o 18:00 - Igorom Machatom a Máriou Michalič Kusou!

Srdečne pozývame - vstup je voľný!

 


 

  • Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.
  • Tento projekt vznikol s finančnou podporou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.