Radikálna ochrana: Prípadové štúdie metódy adaptívneho opätovného využitia stavieb / Ochrana prestavbou

Srdečne Vás pozývame do Galérie Medium na otvorenie výstavy Radikálna ochrana: Prípadové štúdie metódy adaptívneho opätovného využitia stavieb / Ochrana prestavbou 9.4.2024.

Kde?

  • Galéria MEDIUM,

    • Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Kedy?

  • Vernisáž: utorok 9.4.2024, 18:00

  • Trvanie výstavy: 10.4.2024 - 2.6.2024

 


Kurátor:

Predstavení autori:

  • RRRArchitecture, Muck Petzet Architekten (Ferdinand Knecht, Korbinian Luderböck), Meixner Schlüter Wendt (Florian Schlüter), Benjamín Bradňanský, Vít Halada, Natália Kvítková, bplus.xyz, schneideroelsen (Thomas Burlon), Till Zihlmann

 


Anotácia

Radikálna ochrana je metóda architektonickej stratégie adaptívneho opätovného využitia existujúcich stavieb, ktorá uvažuje o stavbách ako o procesoch. Každý postavený dom je len jednou fázou vývoja architektonického projektu. Ak dokážeme identifikovať inherentné vlastnosti daných stavieb a mechanizmy ako boli navrhnuté, môžeme ich rozvíjať a vytvárať ďalšiu fázu evolúcie – kontinuálnu stavbu. Cieleným rozvíjaním identifikovaných vlastností dokážeme v rámci transformácie stavby chrániť jej hodnoty. Ochrana prestavbou.

Výstava predstavuje päť prípadových štúdií / architektonických projektov, ktoré sú interpretované ako radikálna ochrana - dve historické (Starý zámok, Mezquita-Catedral) a tri súčasné prípadové štúdie (St. Agnes – Brandlhuber + Emde, Burlon/ Riegler Riewe Architekten; Mäusebunker – bplus.xyz; Dornbuschkirche – Meixner Schlüter Wendt), ktoré popisujú konkrétne možné postupy metódy radikálnej ochrany.

Prípadové štúdie sprevádza súbor doplňujúceho materiálu popisujúci kontext vzniku radikálnej ochrany (Benjamín Brádňanský, Vít Halada). Predstavuje ju ako metódu reagujúcu na klimatickú krízu a tézu antropocénu (Till Zihlmann) a s tým súvisiacimi zmenami architektonickej praxe (RRRArchitecture, Muck Petzet Architekten – Ferdinand Knecht, Korbinian Luderböck). Taktiež má ambíciu priblížiť súčasnú spoločenskú pozíciu voči architektúre neskorého a/alebo socialistického modernizmu (Natália Kvítková) a zadefinovať polohu radikálnej ochrany v kontexte disciplíny pamiatkovej starostlivosti.

Výstavu sprevádza formát diskusií/ prednášok/ prezentácií projektov a tém súvisiacich s radikálnou ochranou z lokálneho kontextu. Informácie o sprievodnom programe budú doplnené čoskoro.

 


 

  • Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.
  • Tento projekt vznikol s finančnou podporou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

 


Igor Machata Radikálna ochrana 042024 - plagát