Diskusia Nová Petržalka: omyly a sklamania porevolučného stavebného rozvoja v bratislavskej Petržalke

Srdečne Vás pozývame na sprievodnú diskusiu k výstave Petržalská plaváreň, do ktorej si sochár Filip Bielek prizval architekta Viktora Kasalu, fotografa Martina Kleibla, maliara Romana Biceka a maliarku Oľgu Paštékovú. Diskusia sa uskutoční v Galérii MEDIUM v utorok 28. marca 2023 o 18:00!

 

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

 


 

Posledné roky nabral stavebný boom v celej Bratislave, ako aj v jej najväčšej mestskej časti – Petržalke na obrátkach. Rôznorodá zmes novostavieb, či dokonca celých nových ulíc nám ukazuje úplne odlišnú tvár Petržalky na akú sme si zvykli.

Vžitý stereotypný obraz Petržalky ako panelového sídliska – nevydareného experimentu utopickej vízie krajších zajtrajškov je dávno minulosť. Petržalka dneška – to je pulzujúca a dynamicky sa rozvíjajúca mestská časť, ktorá sa nám bez výraznejšieho povšimnutia laickej, ako aj odbornej verejnosti mení pred očami. Jej nezastavané plochy sa stali akýmsi hracím polom investorov, kde premietajú svoje osobné vízie a vkus za vidinou čo najväčšieho ekonomického zisku. Absencia odbornej reflexie o tom, čo prinieslo Petržalke posledných tridsať rokov architektonicko-urbanistického vývoja a ako ju formovať do budúcnosti tak, aby sa konečne stala plnohodnotnou mestskou časťou, môže mať fatálne následky pre život jej obyvateľov, ako aj celého hlavného mesta.

Preto by chcela diskusia „Nová Petržalka“ vyvolať kritické zamyslenie sa a konštruktívny dialóg nad spomínaným súčasným často chaotickým stavebným rozvojom na území Petržalky, zasadiť ho do kontextu prebiehajúcej premeny Bratislavy na modernú metropolu 21. storočia a predovšetkým prostredníctvom prizvaných hostí a hostky, ktorých sa ako Petržalčanov a Petržalčanky spomínané zmeny bytostne dotýkajú, ukázať divákom a diváčkam ich osobnú skúsenosť so životom a socio-urbanistickým rozvojom v tejto mestskej časti.

 

Súčasťou diskusie bude aj prezentácia práve vydaného knižného sprievodcu Nová Petržalka, ktorý mapuje a sumarizuje súčasnú petržalskú architektúru s fotografiami viac ako 94 stavieb tvoriacich novú tvár Petržalky.

 


Viac informácií o výstave Petržalská plaváreň nájdete aj v staršej pozvánke.