Štipendiá pre naše ukrajinské študenstvo poskytla aj LITA, autorská spoločnosť

Srdečne ďakujeme autorskej spoločnosti LITA, ktorá nám prostredníctvom projektu #kolegiaLITA poskytla jednorazový finančný príspevok, ktorý bude použitý na vyplatenie štipendií pre 27 našich ukrajinských študentov a študentiek.


 

Fond LITA dlhodobo podporuje kultúrne a vzdelávacie projekty, na pomoc však pravidelne slúži aj autorom a autorkám v náhlej ťažkej životnej situácii. V týchto vojnových časoch chceli členky a členovia LITA ponúknuť takúto pomoc ukrajinským autorkám a autorom v núdzi. Spustili preto otvorenú výzvu v rámci projektu #kolegiaLITA. Jej zámerom je poskytnúť podporu adresne ukrajinským autorkám, autorom a študentstvu umelecky zameraných odborov, ktoré muselo pred vojnou ujsť na Slovensko.  

 

Viac o výzve #kolegiaLITA na stránkach LITA.

 


 

Viac o fonde solidarity sa dozviete na našich stránkach.