TOUR D’ICT

Srdečne pozývame na akciu do Viedne, na ktorej sa podiela aj katedra Intermédií VŠVU.

 

Kde?

fluc + fluc wanne

Praterstern 5, 1020 Viedeň,

 


 

Tour d’ICT (Cesta železnej opony) tvorila prológ SUPER NATUR* (umelecké zásahy pozdĺž Cesty železnej opony, Public Art Dolné Rakúsko)

 

S Jonathanom Dellagom, Leandrou Erdödy, Celestínou Minichovou, Michaelom Plesslom, Tomášom Prištiakom, Tatianou Takáčovou, Sarah Valovičovou, Lin Wolf

kurátori: Alexandra Berlinger, Ursula Maria Probst, Martin Wagner

V spolupráci s:

Katedra sochárstva a priestoru / Hans Schabus

Katedra Site-Specific umenia / Paul Petritsch

Katedra intermédií, VŠVU Bratislava

 


Tour d’ICT je cesta cez hranice v ôsmich etapách z Aigenu v Mühlkreis v Hornom Rakúsku do Klingenbachu v Burgenlande. Jeden študent umenia zo Slovenska a jeden z Rakúska sa stretli na „rande naslepo“ a spoločne bicyklovali dve etapy, pričom spolu strávili 48 hodín, kým na ďalšej etape odovzdali bicykle ďalšej dvojnárodnej dvojici. Tím SUPER NATUR dal študentom za úlohu zachytiť, odfotografovať, nafilmovať, načrtnúť a popísať akýmkoľvek spôsobom koncept spoločnej hranice počas jazdy okolo bývalej železnej opony interdisciplinárnym spôsobom a následne zdieľať výsledky prostredníctvom sociálnych médií v blogu. Existuje spoločný uhol pohľadu? Ako diskutujeme o rôznych perspektívach? Sú na to stimulujúce fyzické aktivity ako bicyklovanie? Ako sa navzájom ovplyvňujeme? Zmení naše stretnutie môj pohľad? Ako náš pohyb alebo výber dopravného prostriedku ovplyvňuje životné prostredie?

 

www.skulpturundraum.at

www.ortsbezogenekunst.at

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné), VŠVU Bratislava

*https://www.publicart.at/.../2022supernaturueberblick/

 


Facebook event: https://www.facebook.com/events/656212545997119