TOPOGRAFIA KRAJINY

Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy TOPOGRAFIA KRAJINY vo štvrtok 20.7.2023 o 17. hod. v GMAB v Trenčíne.

Kde?

Kedy?

  • Vernisáž: 20.7.2023, 17 h

  • Trvanie výstavy: 20. 7. 2023 - 9. 9. 2023

 


Vystavujúci autori a autorky:

VŠVU:

  • Žofia Dubová, Zuzana Gállyová, Jana Hojstričová, Rastislav Hlocký, Paulína Chrenková, Martin Jurík, Lucia Kupcová, Dávid Kurinec, Kristína Ligačová, Palo Macho, Dajana Marcinková, Daniel Matula, Ján Mýtny ml., Katarína Pozorová, Pavlína Pšenicová, Bernadett Sláviková, Jakub Sojka, Richard Szabados, Anna Zbořilová

The Faculty of Fine Arts of the University of Porto (FBAUP), Portugal:

  • Teresa Almeida, Cristiana Macedo, Andreia Pereira, Cassandra Pereira, Daniela Pinheiro, Ana Sofia Ribeiro, Daniela Ribeiro, Giulia Yoshimura

 


Kurátori výstavy: Palo Macho a Ela Porubänová

Kurátorky za FBAUP, Portugalsko: Teresa Almeida, Daniela Ribeiro

Architekt výstavy: Marcel Benčík

 


Výstava Topografia krajiny

 je výstavou zameranou na prezentáciu obrazu na skle. Z pozície médií môžeme hovoriť o kresbe, maľbe a fotografii na skle.

Podmienky pre obrazové výstupy sú podporované koncepciou odborného predmetu Maliarske a dekoratívne techniky na sklo na VŠVU od roku 2012. Na výstave sú prezentovaní pedagógovia, absolventi, študenti a študentky zo skla, intermédií, grafiky, maľby, reštaurovania a fotografie na VŠVU v Bratislave a pedagogičky a študenti z The Faculty of Fine Arts of the University of Porto (FBAUP), Portugalsko.

Názov výstavy Topografia krajiny hovorí o forme reliéfu, farebnosti, o svetle a štruktúre, o objeme, o priestore aj o individuálnom autorskom prístupe k tejto téme, ako východzí moment pre jej zobrazovanie alebo v kontexte abstraktného obrazu.

 


  • Projekt bol podporený z programu KEGA 004VŠVU-4/2022.
  • Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia

 


TOPOGRAFIA KRAJINY - plagát