31. 12. 2022, 12:00 / SILVESTROVSKÁ KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY

Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici vás srdečne pozýva na Silvestrovskú komentovanú prehliadku výstavy festivalu Nasuti s názvom Divočina (Kým sme tancovali), ktorá sa uskutoční v sobotu, 31.12.2022 o 12:00. Výstavou nás prevedie kurátorka Diana Klepoch Majdáková.

 

Galéria Jozefa Kollára;

Nám. Sv. Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica

 


Viac o výstave,

Výstava ekologického festivalu Nasuti s názvom Divočina (Kým sme tancovali) sa venuje téme antropocentrizmu, jeho pôvodu a otázke pevnosti argumentov jeho obhajoby, kmeňovým identitám a z nich vyplývajúcim spoločenským otrasom, informačnému pretlaku a s ním súvisiacim zmätkom a úspešným dezinformačným kampaniam, dejinám človeka a jeho rozumu, ale aj divokej zábavy ako nástroja uvoľnenia potlačovaných emócií a myšlienok, podvedome skrytej ale aj vedome skrývanej prirodzenosti človeka. Výstava hľadá body, v ktorých sme ako ľudstvo ešte stále schopní konsenzu, identifikovať a klasifikovať omyly, v ktorých žijeme, pokúša sa rúcať (alebo aspoň narúšať) bariéry, ktoré nás od seba oddeľujú a znemožňujú vzájomné porozumenie. Pretože len sebareflexia a konsenzuálna snaha o zlepšenie stavu nás môže previesť hrozbou, akej ešte ľudstvo nečelilo.

 

Vystavujúci umelci a umelkyňa: Peter Barényi, Pali Hovanec, Tomáš Rafa, Martin Špirec, Gabriela Zigová

Kurátorka: Diana Klepoch Majdáková

dalšie info TU.