Roman Bicek: Excitable Boy, They All Said

Príďte na výstavu Romana Biceka "Excitable Boy, They All Said" do Synagógy v Trnave od 23.3.2023

  • Miesto konania:

    • Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia
    • Halenárska 2, Trnava
  • Trvanie výstavy:

    • 23. 3. - 11. 6. 2023

 


Kurátor výstavy

  • Vladimír Beskid

 


Roman Bicek

sa vo svojej tvorbe zaoberá predovšetkým maľbou, kresbou a kolážou. Výjavy z každodenného života kombinuje s obrazmi z médií, pri ktorých dochádza k vytrhnutiu z pôvodného kontextu a získavaniu nových súvislostí a naratívu. Jeho umenie komentuje problémy prítomné v našom sociálno-politickom diskurze. Používa rôzne médiá, ako je kresba, maľba a koláž na amplifikáciu jeho procesu kritického myslenia. Kombinovaním protikladných prvkov v jeho tvorbe, ako napríklad krásy a surovosti alebo remeselnej zručnosti a expresivity, sa snaží divákov zneistiť a vtiahnuť ich do nepreskúmaných teritórií. Jeho cieľom je dialóg bez vnucovania svojich názorov. Humor a satiru používa na nadviazanie kontaktu s divákom a sprístupnenie tém, ktoré sú často nepríjemné či tabuizované.

 

 


Viac o výstave