Open Call Galérie Jozefa Kollára - ako reagovať na open calls

Milé študentky a milí študenti VŠVU! Pretože je pre nás dôležité, aby ste už počas štúdia mali kontakt s praxou a výstavné úspechy, prichystali sme pre Vás po obhajobách menší priateľský workshop (vo štvrtok a v piatok v dopoludňajších hodinách), kde sa dozviete viac o tom, ako reagovať na otvorené výzvy, ako rozmýšľať nad galerijným priestorom, vymýšľať koncept výstavy a pripraviť materiály na výzvu. 

Kedy

3. júna 10:00 – 12:00, a ďalej podľa potreby 
4. júna 10:00 – 12:00, a ďalej podľa potreby


S kým

Mária Janušová, kurátorka Galérie Jozefa Kollára a doktorandka Katedry teórie a dejín umenia VŠVU,

Lucia Mlynčeková, absolventka Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU a teoretička architektúry na ČVUT v Prahe. 

+ Tomáš Jančařík z Podporného a poradenského centra.


Kde 

na MS Teams, link: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aghYz8RMTqkbT5-yXe_Y9cnGz-8atwRB918vYH78b8Dw1%40thread.tacv2/General?groupId=a6cfed37-e85f-4227-9b31-d9f214a6cd34&tenantId=b35e9b07-88c2-429f-92cf-89ed2a4b3ef9 

Prosím, dajte nám vedieť o Vašom záujme do stredy popoludnia z školského účtu MS Teams. 


Čo sa bude diať? 

Workshop sa bude týkať aktuálnej výzvy Galéria Jozefa Kolára v Banskej Štiavnici:
https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/otvorena-vyzva-pre-neetablovanych-umelcov-umelkyne/ 

Smeruje teda k reakcii na túto výzvu. Na výzvu GaJK môžu reagovať jednotlivci ako aj viacčlenné zoskupenia! Môžete program teda vytvoriť spoločne vo dvojici, aj trojici. Hoci výzva má skorý deadline, jednotlivé výstavy budú začínať v rôznych termínoch od polovice leta až do konca jesene - na podrobné dotiahnutie výstavného programu, pokiaľ Vaša reakcia na výzvu zaujme, teda bude ešte dostatok času!

To, čo sa tu dozviete a naučíte, môžete aplikovať nielen hneď, ale aj na budúce výzvy GaJK v priestore Start Up a na otvorené výzvy všeobecne. Dôležité je prísť do styku s galerijným prostredím a štýlom uvažovania. 


Orientačný program: 

Štvrtok: 

  • Predstavenie výzvy, uvedenie do kontextu smerovania Galérie a do charakteru priestoru s Máriou
  • Vstup Lucie na tému ako všeobecne uvažovať o výstave vzhľadom k zámeru a danému galerijnému priestoru.
  • Prvá konzultácia vašich ideí a nápadov a hľadanie smerov ich rozvíjania. 
  • Následne samostatné uvažovanie a rozvíjanie. 

Piatok: 

  • Pre záujemcov úvod do práce s priestorom pomocou programu Sketch Up s Tomášom, 
  • konzultácie Vášho doterajšieho uvažovania s Luciou, 
  • konzultácie možností prezentácie v rámci odpovede na výzvu a možnosť konzultácie praktických a technických záležitostí ohľadom podkladov a reakcie na výzvu. 

Workshop organizuje Podporné a poradenské centrum pre študentov VŠVU v Bratislave v súčinnosti s Katedrou vizuálnej komunikácie a GaJK. 

Tešíme sa na spoločný workshop s Vami! 

V prípade otázok sa obráťte na Tomáša Jančaříka z podporného a poradenského centra, 


+421 944 891 901