Otvorená výzva pre neetablovaných umelcov/umelkyne

Galéria Jozefa Kollára (GaJK) patriaca pod Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, vyhlasuje otvorenú výzvu na výstavné projekty pre neetablovaných umelcov/umelkyne, ktoré by sa realizovali v období júl – december 2021.

Výstavy budú situované v komornom priestore na I. poschodí GaJK. Tento priestor, nazvaný START UP, chceme dlhodobo ponúkať na prezentácie začínajúcich autorov/autoriek (vrátane študentov/ študentiek umenia) domácej, ako i zahraničnej scény. V súlade s novým smerovaním SBM i GaJK by výstavné projekty mali reflektovať environmentálne témy.

Pre projekty vybrané v rámci tejto výzvy GaJK zabezpečí: dopravu diel v rámci Slovenska, tlač propagačných materiálov, pomoc pri inštalácii, PR, ubytovanie pre autora/-rku, dozor a monitorovanie výstavy, lektorský sprievod, tvorbu edukačných a sprievodných aktivít. 

Ak máte záujem prihlásiť sa do otvorenej výzvy, pošlite nám anotáciu projektu spolu s vizuálnou dokumentáciou, Vaše CV a portfólio do 6. júna 2021 na adresu . Na tejto emailovej adrese nás taktiež môžete kontaktovať s prípadnými otázkami. 

Z prihlásených projektov vyberieme maximálne 4. O ich výbere rozhodne Galerijná rada GaJK v zložení: Dušan Buran, Damas Gruska, Silvia Herianová, Mária Janušová, Matúš Lányi, Ivana Rumanová a Jan Zálešák


Ak majú naše študentky a študenti záujem prihlásiť sa do otvorenej výzvy a potrebujú pomoc s prípravou a organizáciou svojho projektu, môžu kontaktovať Tomáša Jančaříka z Podporného a poradenského centra VŠVU na adrese .