Medzinárodná premiéra Asociácie užitkového umenia na Designbloku 2022

V roku 2021 vznikla v pralese slovenského dizajnu dôležitá iniciatíva - Asociácia úžitkového umenia. Ich ambíciou je nebyť len nejakou malou a tichou lesnou čistinkou, ale silným sebavedomím endemitom, ktorý pomôže svojim autorom zviditeľniť ich tvorbu a otvárať dôležité témy, ktoré sa dotýkajú ich práce. Na Designbloku sa odohráva jej prvá! medzinárodná premiéra.

 

Kde:

Designblok 2022, Praha

Gabriel Loci, 2. patro, miestnosť 268

 


Instagram asociácie


Patrk Illo, Endemit AUU Designblok
Patrk Illo, Endemit AUU Designblok.
Simona Janišová, Endemit AUU Designblok
Simona Janišová, Endemit AUU Designblok, 2022.
Aleksandra Stencel, Endemit AUU Designblok
Aleksandra Stencel, Endemit AUU Designblok, 2022.
Linda Viková, Endemit AUU Designblok
Linda Viková, Endemit AUU Designblok, 2022.

ENDEMIT AUU

Rok 2021 vôbec nebol jednoduchý a ani tento aktuálny nám nenecháva vydýchnuť. Napriek všetkým okolnostiam v roku 2021 vznikla v pralese slovenského dizajnu dôležitá iniciatíva - Asociácia úžitkového umenia.Ich ambíciou je nebyť len nejakou malou a tichou lesnou čistinkou, ale silným sebavedomím endemitom, ktorý pomôže svojim autorom zviditeľniť ich tvorbu a otvárať dôležité témy, ktoré sa dotýkajú ich práce. Do svojho pomyselného príbytku rado privíta aj predstaviteľov ďalších profesií s presahom do úžitkového umenia, napríklad kurátorov, historikov umenia, architektov, a pod. Zakladajúci členovia sú všetko výrazne osobnosti slovenskej dizajnérskej scény, ktorých tvorba ide práve smerom k tzv. úžitkovému umeniu a autorskému dizajnu.

Na Designbloku sa odohráva jej prvá! medzinárodná premiéra. V spoločnej inštalácii, ako ambasádori Asociácie vystavujú keramikárky Simona Janišová, Linda Viková, sklárska dizajnérka Aleksandra Stencel a sklársky dizajnér Patrik Illo. Teda všetko autori s bohatým portfóliom vlastných projektov, medzinárodných výstav, spoluprác, samostatných kurátorských projektov aj ocenení. Z ich doterajšej tvorby je jasné, že sa neboja experimentovať s technológiami, že rozmýšľajú nad slobodou formy, a sú im blízke presahy do voľného umenia. Janišová predstavuje ohnivú kolekciu – ako vtipný komentár aj výstrahu. Bez zápalu sa veci nepohnú, rovnako ako keramika bez ohňa..., ale oheň v lese, môže byť problém a veľký. Viková je zemitá a rozvíja tému hojnosti hmoty. Jej pastózne objekty majú váhu a pri tom si držia svoj minimalistický tvar, občas jemne narušený glazúrou. Illo premýšľa o pôvode sklárskej matérie aj o zásahu autora. Jeho vázy sa akoby oslobodzujú a pomaly vyliezajú z hlbín na svetlo sveta. Stencel je zase poetická – jej lyrické objekty akoby vypadli z obrazov prerafaelitov, alebo privolávali lesné víly k ich polnočnému tancu. Pridajte sa k nim.

Ľubica Hustá