Marco Rapant: Prúdenie vzduchu pod krídlami motýľov

Srdečne vás pozývame na výstavu víťaza Štipendia pre študenta/ku voľnej grafiky Katedry grafiky a iných médií VŠVU v Bratislave, Marco Rapanta, do Galérie Nedbalka.


Kde:

Kedy:

  • Trvanie: 31. 5. - 29. 9. 2024

 


O výstave

Mávnutie, dve. Tri mávnutia. Štvrté mávnutie. Motýľ cíti, že jeho hmotnosť sa so zvyšujúcou sa fyzickou námahou (a frekvenciou krídel) odľahčuje. Keď dosiahne frekvenciu medzi piatimi a dvanástimi mávnutiami za sekundu, vzlietne. Nechá sa unášať narážaním molekúl vzduchu o seba. Letí krajinou a skenuje prírodu. Cíti nektár. Spomína si na prírodu cez genetickú pamäť svojich predkov. Svojim letom kreslí jednoduchú lineárnu kresbu. Tá sa dĺžkou jeho letu násobí a komplikuje. Lieta podobne, ako lietali motýle okolo rozostavaných gotických chrámov, či neskôr okolo secesných priečelí. Jeho molekulárne zostavenia sa až tak veľmi nezmenili od jeho predkov z dávnej doby karbónu. Celý ten čas usilovne kmitajú krídlami a usmerňujú prúdenie vzduchu.

Marco Rapant

 

Marco Rapant

je mladý slovenský výtvarník, ktorý pôsobí na umeleckej scéne od roku 2017. Za sebou má viacero samostatných i kolektívnych výstav. Momentálne študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre Grafiky a iných médií v Ateliéri voľnej grafiky. Vo svojej tvorbe sa neobmedzuje jedným médiom ale tvorí v presahoch. Ako sám hovorí, je ako seizmometer doby. Zachytáva energiu a podnety svojho blízkeho aj vzdialenejšieho okolia a zaznamenáva ich na papier. Tak ako v celej tvorbe aj pri koncipovaní výstavy "Prúdenie vzduchu pod krídlami motýľov" sa zameriava na prírodu, ktorá je podľa jeho slov ,,najčistejšou formou slobody“. Výstava približuje návštevníkovi let motýľa, ktorý sa prediera molekulami vzduchu. Autor tu prepája fyzikálne zákonitosti s mystikou jemu vlastnou.

Alexandra Kočišková

 


Marco Rapant Motýle - plagát

Výstava vznikla v spolupráci Katedry grafiky a iných médií VŠVU v Bratislave, Rotary Clubu Bratislava a Galérie Nedbalka