Katarína Karafová: Hrdinská postava na podstavci, mramorová socha na pozadí oblohy

Srdečne vás pozývame do Zborovňa na 1. poschodie, Novej Cvernovky na vernisáž výstavy Katarína Karafová: Hrdinská postava na podstavci, mramorová socha na pozadí oblohy.

Kde:

 • Zborovňa

  • 1. poschodie, Nová Cvernovka, Račanská 78, Bratislava

Kedy:

 • Vernisáž výstavy: 14.06.2024, 19:00

  • Trvanie výstavy 14.06. - 22.06.2024

 


Anotácia

Výstavný projekt Hrdinská postava na podstavci, mramorová socha na pozadí oblohy je fascinovaným a aktualizovaným navracaním sa ku kultovému avantgardnému filmu Mayi Deren Ritual in Transfigured Time z roku 1946. Katarína Karafová v ňom nadväzuje na tradíciu postkonceptualizmu i diskurz dokumentarizmu a reviduje pritom možnosti záznamu a ich vzťah k zobrazovanému i k diváctvu. Nezaujatý observačný prístup “oka kamery” premiešava s rovinou subjektívnej interpretácie a po vzore Mayi Deren tak imaginatívne skúma krehké siločiary blízkych vzťahov. Pohybová performance je reenactmentom choreografickej sekvencie citovaného filmu, aj keď s pozmenenými atribútmi. Jedným z možných kľúčov k uchopeniu videoinštalácie je tak nevyhnutnosť sémantickej metainterpretácie každého prvku tohto dekonštruovaného filmu.

 


Spolupráca:

 • Architektúra výstavy: Viktória Mravčáková
 • Sprievodný text: Ivana Hrončeková
 • Tanečný reenactment: Miriam Budzáková, Andrej Štepita
 • Kamera: Denis Kozerawski
 • Grafický dizajn: Zuzana Didová
 • Technická spolupráca: Martin Vronský
 • Inštalácia: Jozef Tyrol

 


Karafová 2024 Cvernovka