Katarína Bajkayová, Klaudia Kosziba, Paula Malinowska: Will I Ever Look Into Your Eyes Again?

Srdečne pozývame na vernisáž výstavy do Šopa gallery 14.3.2024 od 18 hodín.

Kde:

Kedy:

  • Vernisáž: 14. marec o 18:00

    • trvanie výstavy: do 30.4.2024

 


Kurátor

  • Erik Vilím

 


Anotácia

Výstava v galérii Šopa prepája tvorbu troch autoriek – Kataríny Bajkayovej, Pauly Malinowskej a Klaudie Kosziby. Napriek rozličným médiám (keramika, maľba, 3D digitálna animácia) sa ich záujmy už dlho stretávajú. Aktuálna výstavná príležitosť v Košiciach dala tomuto tichému dialógu jasnejšie kontúry. Autorky rozprávajú malé príbehy organizmov, pričom herečkami sú v nich medúza či rôzne druhy húb. Vševediacich rozprávačov tu nenájdeme, dokonca niektorí sú zastavení v čase, zmrznutí a komunikujúci iba svojím materiálom, tvarom či stopami od štetca (Bajkayová, Kosziba). Na scéne 54 štvorcových metrov sa pomaly odkrývajú témy premeny, znovuzrodenia, erotiky, sexu či akejsi zvláštnej cudzej lásky. Bajkayová, Malinowska a Kosziba jednoducho skúšajú našu citlivosť a zamýšľajú sa nad možnosťami vidieť znova v prírode plný bytostný život.

 

Názov výstavy je inšpirovaný úryvkom z piesne The End od kapely The Doors. Ako sprievodný materiál bude k dispozícii v priestore galérie aj esej kurátora Erika Vilíma, ktorý v nej spomínané témy otvára v hlbších filozofických kontúrach. V tomto texte ponúka divákom a diváčkam kľúč k interpretácii celej výstavy – slovo láska. Tento náročnejší text doplní v rámci sprievodného programu prednáška Václava Janoščíka, pedagóga, teoretika a kurátora, ktorý v súčasnosti pôsobí na AVU v Prahe

 

Paula Malinowska (*1998)

vyštudovala magisterský stupeň na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2020–2022), konkrétne v ateliéri vvv (Dávid Koronczi a Martin Piaček). Východiská svojej tvorby odvíja od témy antropocénu a nášho vzťahu k mimoľudskej realite. Túto problematiku interpretuje cez mytológiu, ktorú „podkopáva“ novým čítaním a odkrýva jej nové súvislosti.

V aktuálnom autorskom projekte pre galériu Šopa pracuje opäť s 3D animáciou, ktorej hlavnou postavou je medúza, ktorú našla pri prechádzke po pláži v Portugalsku v júni 2023. [1] Samotné videoartové dielo vznikalo v čase, keď autorka spracovávala stratu blízkej osoby. Témy smrti, zanikania a vznikania a neustáleho kolobehu sa tak prirodzene dostali aj do prezentovanej videoartovej práce. Pre Malinowsku bol východiskom mytologický[2]  príbeh o medúze z gréckej mytológie. V diele však tento príbeh[3]  takmer úplne zaniká a autorka sa sústredí na živú aktérku – medúzu, ktorá ma schopnosť znovuoživenia. Na tomto pozadí môžeme nájsť okrem iného aj skrytú a neinvazívnu kritiku chápania smrti v západnom myslení. Dielo nesie prvky snovej fikcie, pričom viac kladie dôraz na celkovú vizuálnu atmosféru ako na logickú následnosť narácie. Vznikalo v spolupráci s Andrejom Žabkayom (zvuková časť) a Vladimírou Vrbiňákovou (strih). Samotnú projekciu dopĺňa dizajnové sedenie, práca s názvom Kreslo Physaria (2023), ktorej tvar je inšpirovaný rastom živého organizmu. Jej autorkou je Barbora Hagarová a Data[LAB] (FAD STU).

Katarína Bajkayová (*1994)

je absolventkou magisterského štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde je v súčasnosti doktorandkou. Venuje sa predovšetkým tvorbe priestorových inštalácií, pričom využíva keramiku v kombinácii s inými materiálmi. V súčasnosti sa zaujíma najmä o témy sociálnych vzťahov, bývania a erotiky, ktoré skúma v kontextoch prírodných vied, mytológie, architektúry a literatúry. Zdrojom inšpirácie pre aktuálnu prezentáciu v galérii Šopa je život húb, pričom sa zameriava na ich schopnosť vzájomnej starostlivosti a rozmnožovania. Kladie si otázky, akým spôsobom nám môže byť niečo také prístupné. Zameriava sa pritom na afrodiziakálne huby. Nová séria tak bude pozostávať z keramických objektov, ktoré tvarovo vychádzajú z existujúcich húb s afrodiziakálnymi účinkami. Svoje úvahy pritom kontextualizuje s myšlienkami Donny Haraway, Bruna Latour a Alana Badiu.

Klaudia Kosziba (*1971)

dopĺňa výber vystavujúcich s výsostne maliarskym prístupom, pričom, podobne ako Bajkayová, svoju pozornosť venuje hubám. Umelecký program Kosziby bol dlhodobo sústredený na výsostne maliarske otázky, problémy spôsobu reprezentácie či jeho historických premien. V posledných maľbách sa stáva jej východiskom priama skúsenosť s hubami, sleduje metamorfóznosť ich estetických kvalít, rast či zanikanie. Podobne ako v prípade Malinowskej, aj tu tvorila starogrécka kultúra dôležité pozadie maliarskych rozhodnutí (spomeňme si napríklad na Metamorfózy od Ovídia). Toto východisko je prítomné už v samotnom názve celej série Hymenophore, ktorá odkazuje na mytologickú postavu Hyména, boha manželstva. Druhý význam je viazaný na anatómiu húb, označuje vláknité štruktúry ich tiel, z ktorých vypadávajú výtrusy. Povedané laickou rečou, je to vlastne rozmnožovací organ húb. Nie je náhoda, že sa v priestore výstavy nachádzajú v prítomnosti diel Kataríny Bajkayovej a jej tvarovou interpretáciou afrodiziakálnych húb, aby tak napokon spoločne oživili ich plný symbolický potenciál. Klaudia Kosziba je maliarkou a pedagogičkou na VŠVU v Bratislave. Od roku 2008 vedie Ateliér mal+by.

 


 

Kosziba a Malinowska v Šopa gallery 032024 - plagát