Jana Machatová: Lost in Memories

Srdečne Vás pozývame na výstavu šperkárky Jany Machatovej Lost in Memories do Rona Galllery- v stredu 17.4. o 17:00hod.

Kde:

  • RONA Gallery

    • areál kaštieľa v Lednických Rovniach, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

Kedy:

  • otvorenie výstavy: 17.4.2024 o 17.00

  • trvanie výstavy:

    • 17.4.– 9.6.2024

 


Kurátorka

  • Naďa Kančevová

Šperk ako stopa osobnej a kolektívnej pamäti

Prezentovaná kolekcia šperkov Jany Machatovej vznikala počas trojrocného doktorandského štúdia na bratislavskej VŠVU (ateliér S+M+L_XL – Kov a šperk, prof. Karol Weisslechner, 2024). Výsledná dizertačná práca s názvom Šperk ako stopa osobnej a kolektívnej pamäti je zároveň vyústením autorkinho dlhodobého umeleckého programu, zaoberajúceho sa konceptom pamäti objektu/šperku. Poučenie aktuálnym „archívnym obratom“ jej pomáhalo prekračovať konvenčný pohľad na šperk ako dekoratívny ci funkčný predmet v prospech jeho chápania ako média s vlastnou hodnotou, významom a posolstvom. Metafora
šperku ako palimsestu ju zároveň podňecovala skúmať jeho významové a historické („pamätové“) vrstvy – počnúc jeho materiálovou podstatou, cez rôzne individuálne spomienkové funkcie až po šperk v zmysle angažovaného komunikačného prostriedku, mementa ci sprostredkovateľa vážnejších spoločenských obsahov a politických tém.

Z formálneho hladiska sa prezentované šperky vyznačujú remeselnou a tvarovou kultivovanosťou, citom pre detail a zvláštnou kombináciou tvarov a materiálov. Machatová, ako príslušníčka strednej Husákovej generácie, inklinuje najmä k rôznym miznúcim fragmentom z obdobia socializmu (staré tlače, zašlé rodinné i anonymné fotografie a daľšie drobné objekty), ktoré šperkárskymi postupmi modifikuje aby zvýraznila ich estetické alebo konceptuálne hodnoty. Použité nájdené fragmenty jej súcasne slúžia ako pripomienka, ci mnemotechnická pomôcka, neúplná stopa po dejoch a udalostiach, ktoré si na dokončenie vyžadujú urcitý naratív.

Vystavená kolekcia ako celok je evidentným výsledkom koncentrovaného umeleckého výskumu, kombinujúceho teoretické poznatky, praktické skúsenosti a reflexívne uvažovanie. Autorka ňou otvára dialóg o spôsoboch prezentácie, reprezentácie (i manipulácie) pamäti a naznačuje, že súčasný autorský šperk má potenciál byť svojbytným umeleckým a pamätovým stimulom, ovplyvňujúcim a obohacujúcim myslenie a spoločenské postoje diváka ci nositeľa.

Nada Kancevová, apríl 2024

 

Machatová Lost in memory RONA - pozvánka