Jana Kapelová – Školovanie k práci

Rozostrená hranica medzi prácou a voľným časom dnes spravila tému práce opäť aktuálnou. Je tu permanentná práca, (seba)prekarizácia, vyhorenie… Vnorením sa do východísk pracovných návykov sa môžeme dostať až k analýze výchovno-vzdelávacieho procesu, tzv. školovania (schooling) – formatívnej sile organizácie (Ondrej Kaščák).

SNG – Sachaubmarov mlyn, Cajlanská 255, Pezinok


V performatívnej prednáške pracuje autorka Jana Kapelová s citáciami zdrojov výpovedí žien pôsobiacich v oblasti vizuálneho umenia. V autorskom výskume kladie vzorce vzdelávacieho systému do súvislosti s ponímaním práce, učením sa pracovnej etike, prispôsobovaním sa hierarchickej štruktúre spoločnosti a predovšetkým nesprávnym myšlienkovým technológiám (Barry Schwartz). Za podstatou problému obecne absentujúcej sebarealizácie považuje systém myslenia, ktorý nie je možné zmeniť bez seba-poznania vedúceho k emancipovanému ponímaniu osobnej slobody.


Projekt podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.