Jana Kapelová: Radosť

Srdečne Vás pozývame na sólo výstavu Jany Kapelové "Radosť"do Synagógy v Trnave od 23.3.2023

  • Miesto konania:

    • Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia
    • Halenárska 2, Trnava
  • Trvanie výstavy:

    • 23. 3. - 11. 6. 2023

 


Kurátorka výstavy

  • Eliška Mazalanová

 

Výstava Radosť pripravená pre Synagógu - Centrum súčasného umenia predstavuje najnovší projekt Jany Kapelovej, v ktorom sa s nadhľadom, vtipom, iróniou, ale i serióznou vážnosťou zameriava na možnosti prežívania pocitov prázdnoty, rôznorodých nuáns radosti, radovánok, či snáh o kontinuálny šťastný život. Skúma spoločné menovatele tohto prežívania - hormonálne kvarteto, dopamin, endorfin, serotonin a oxytocin.

Diváci a diváčky budú mať možnosť vidieť na výstave tridsiatku autorských glazovaných keramických nádob, ktoré budú súčasne aktérmi a aktérkami vo veľkoformátovej videoprojekcii.

 


Jana Kapelová (1982, Trnava)

je vizuálna umelkyňa, pedagogička, kurátorka a kultúrna aktivistka. Vo svojej tvorbe sa zaoberá témami ako práca a prekarizácia, voľný čas a sebarealizácia, vplyv sociálneho a kultúrneho prostredia, výchovy a vzdelávania na jedincov, jedinky i spoločnosť. Vo svojej umeleckej praxi pracuje prevažne s médiom videa, inštalácie, textom. Využíva prevažne formáty autorského výskumu, interview, participácie a performativity.

Jana Kapelová študovala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici, Akadémii výtvarných umení v Prahe a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pedagogicky pôsobila na Akadémii výtvarných umení v Prahe a aktuálne spoluvedie Ateliér intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bola aktívnou členkou umeleckých iniciatív Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo (2010 - 2012) a Stojíme pri kultúre (2019). V roku 2014 sa stala víťazkou Ceny Oskára Čepana. Vystavovala na viacerých samostatných a skupinových výstavách na Slovensku, Maďarsku, Rakúsku, v Českej republike, Rumunsku, Nemecku, Švajčiarsku, USA, Japonsku, Švédsku... Jej diela sú zastúpené v zbierkach slovenských galérií.

 

 


Tvorba Jany Kapelovej