Doktorandka Petra Vicianová na Berlin Design Week

Doktorandka na Katedre textilnej tvorby, Petra Vicianová, bude v Berlíne prezentovať svôj materálovo-technologický výskum "Earth pigments".


Kde

Kedy

 

*Účasť Petry Vicianovej na BDW zabezpečilo Slovenské centrum dizajnu v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne.


Petra Vicianová: Earth Pigments

„Earth Pigments“ predstavuje prebiehajúci materiálový a technologický výskum v rámci prírodného farbenia a tlače textílií, využívajúci minerálne pigmenty pochádzajúce z rôznych hornín a minerálov v kombinácii so spojivom bohatým na bielkoviny. Tieto horniny sa nachádzajú v miestnom prostredí, pričom farebný výsledok určuje ich geologický pôvod. Pigmenty extrahované z hornín sú zmiešané so spojivom bohatým na bielkoviny získané hlavne zo sójových bôbov, buď v surovej forme alebo ako sójové mlieko. Toto spojivo zabezpečuje prenos a fixáciu pigmentov na tkanine pri vytváraní sýtejších odtieňov nielen na celulóze a živočíšnych vláknach, ale aj na polyestere. Výber prírodného farbenia je poháňaný motiváciou zapojiť sa do procesu, ktorý je často spochybňovaný jeho nepredvídateľnosťou. Prihovára sa za zmenu vnímania textilných materiálov a artefaktov, ako aj rolu textilného dizajnéra. Tento materiálový výskum nás povzbudzuje, aby sme sa naučili nemať žiadne očakávania pri práci s neznámymi materiálmi a akceptovali premenlivosť ako jednu z ich vlastností. Tento prístup by mohol napríklad predĺžiť životný cyklus materiálov.

.
Petra Vicianová: ..
.
Petra Vicianová: ..

Doktorandka na katedre Textilnej tvorby, Petra Vicianová, už bola so svojím výskumným projektom m.j. nominovaná aj na Národnú cenu za dizajn 2023.