Národná cena za dizajn udelená za práce z VŠVU

Gratulujeme nášmu študentovi Jurajovi Olejárovi a absolventovi Viktorovi Tabišovi z Ateliéru experimentálneho dizajnu, ktorí získali ocenenia v kategórii Študentský dizajn v rámci tohtoročnej Národnej ceny za dizajn – Produktový dizajn. Taktiež gratulujeme ďalším oceneným, ako aj nominovaným nielen z VŠVU!


Ocenenie Študentský dizajn: Viktor Tabiš

Katedra dizajnu / Ateliér experimentálneho dizajnu

ORIGINALITA - AUTORSKÁ TECHNOLÓGIA

Viktor Tabiš ORIGINALITA

Je masová individualizácia dostatočnou odpoveďou na stúpajúci dopyt po originalite? Projekt Originál pripomína výrobnú linku a ponúka pohľad na autorskú technológiu odlievania porcelánu. Zatiaľ čo 3D tlačiareň vyrába polotovary na odlievanie sadry, hydraulický lis v ďalšej fáze láme sadrové dielce formy, čím do procesu zapája prvok náhody. Zákazník*čka sa môže podieľať na individualizácii produktu voľbou poradia jednotlivých dielcov odlievacej formy a robí ju originálnou.

 

Špeciálna cena v kategórii Študentský dizajn: Juraj Olejár

Katedra dizajnu / Ateliér experimentálneho dizajnu

SOFTSHELL

Juraj olejár SOFTSHELL

Práca sa zaoberá výskumom a praktickou aplikáciou peniaceho hliníku, materiálu vyvíjaného Slovenskou akadémiou vied do dizajnérskej praxe. Skladá sa z prvotných skúšok a vývinu možných autorských technik spájania materiálu za pomoci jeho penenia, následne konkrétnou aplikáciou týchto postupov do foriem interiérového, alebo doplnkového dizajnu. Z ich využitím vznikla séria stoličiek a rôznych typov šperkov, brošní a prsteňov. Za účelom zachovania autonómie dizajnéra*ky a v snahe o čo najhlbšie porozumenie materiálu a práce s ním sa v projekte vyhýbam akýmkoľvek externým technológiám a procesom. Všetky objekty vznikali s využitím ručného horáku, alebo iných ručných nástrojov. Testy a skúšky, ako aj výsledné objekty sú jej rovnocennými súčasťami.

 

Ďalšie nominované práce z VŠVU:

Zuzana Kasanová

Katedra dizajnu

TERRA – PRÍBOR

Zuzana Kasanová TERRA

Príbor TERRA je kompaktným dizajnom vytvoreným v spolupráci Ateliéru Industrial Dizajn a spoločnosti Berndorf-Sandrik. Cieľom bolo navrhnúť príbor vyrobiteľný pomocou technológie 3D tlače kovu. Návrh prináša na stôl nielen funkciu, ale aj haptický a estetický zážitok. Rôzne povrchové textúry, vrátane kameňa, krojov alebo omietok budov sú dôverne zachytené vďaka RTI (Reflectance Transformation Imaging). Štruktúra je variabilná a jednotlivé časti stohovateľné. Príbor je predmetom, ktorý zachytáva hodnotu oblasti alebo kultúry. V užívateľovi*ke vzbudzuje pocity spojené s prostredím a krajinou, prispievajúc tak k hlbšiemu prepojeniu človeka s danými hodnotami. Model je vytvorený náhradnou technológiou resinovej tlače s vysokou úrovňou detailu.

 

Petra Vicianová

Katedra textilnej tvorby

EARTH PIGMENTS

Petra Vicianová EARTH PIGMENTS

Dielo tvorí súbor textílií, ktorý je dočasným výsledkom skúmania v oblasti textilného farbenia s ohľadom na sociálno-environemntálnu udržateľnosť. Surovinou na farbenie/tlač sú pigmenty získané z rôznych hornín a minerálov alebo dreveného uhlia. Tieto suroviny je možné nájsť v lokálnom prostredí, ktoré svojou geografiou definuje farebnosť. Pigmenty sú miešané so záhustkou bohatou na rastlinné bielkoviny získanou zo sóje a iných strukovín, ktorá zaisťuje prenos a fixáciu pigmentov na textílii a zároveň dopomáha k farebne sýtejším odtieňom. Obmedzenie tejto technológie v podobe limitovanej farebnej škály alebo často nepredvídateľného výsledku nabáda k možnému prehodnoteniu vlastností farbených textílií ako je napr. trvanlivosť vyfarbenia, ktoré by mohlo prispieť k predĺženiu životného cyklu materiálu.

 


Všetky ocenené projekty

 


Viac informácií o Národnej cene

Národná cena za dizajn je každoročné podujatie, ktoré oceňuje a oslavuje to najlepšie zo slovenského dizajnu. Ocenenie sa udeľuje dizajnérom a dizajnérkam, ktorí*é vytvorili inovatívne a kreatívne práce s výrazným dopadom na jednotlivé oblasti života človeka, na celú spoločnosť a životné prostredie. Aj na základe týchto kritérií prihlásené diela hodnotila sedemčlenná medzinárodná odborná porota v zložení Michal Staško (SK), Mária Račeková (SK), Stefan Moritsch (AT), Valerio Lupi Cherubini (IT), Václav Mlynář (CZ), Pavel Masopust (CZ) a Jakub Berdych (CZ).

NCD 2023