By Appointment Only

Výstava „By Appointment Only“ vás zavedie do sveta, kde je dokonalosť súčasťou každodennej reality. Za elegantnými dverami vás čaká oáza pokoja a relaxácie, kde vonkajší ruch zaniká v tichu. Príďte a ponorte sa do prostredia, ktoré upokojuje zmysly a zároveň vás núti zamyslieť sa nad skrytými vrstvami dokonalosti. Zarezervujte si chvíľu pre seba a nechajte sa unášať atmosférou, ktorá spája luxus s jemným nádychom tajomstva. ......Tešíme sa na Vás!


Kde?

Kedy?

  • Vernisáž:  7.5.2024, 19:00

  • trvanie výstavy: 8. - 21.5.2024

  • FB event / / / IG

 


Vystavujúce

ANNA MÁRIA BEŇOVÁ

je výtvarníčkou a absolventkou VŠVU na katedre maľby. Vo svojích maľbách skúma témy ženstva v období neofeminizmu v spoločnosti ovládanej mužmi. Jej obrazy zobrazujú ženu ovládajúcu, kde Beňová zobrazuje zložitosť ženskej sexuality odhaľujúcu jej krásu i škaredosť, silu i krehkosť. Zachytáva dynamickú súhru presadzovania dominancie a jej odovzdania sa. Beňová pristupuje k tomuto skúmaniu s vtipom a humorom, takmer rovnako posmešne predvádza mužským scenáristom, ako vytvoriť dievčenskú postavu.

 

LILLA GOMBOS

je študentkou magisterského ročníka na Katedre maliarstva na VŠVU. Zaoberá sa hybridnou telesnosťou prepojením organických výjavov a ľudských fragmentov tiel s výjavmi anorganického sveta do abstrahovaných obrazov a objektov ktoré spolu vytvárajú dystopickú priestorovú situáciu. Ľudské telo, ktoré je systematicky prepojené s inými bytosťami sa tak stáva množným číslom, znepokojujúcou ambivalentnou entitou alebo netvorom bez pohlavia.

 

LINDA OLEJÁROVÁ

je aktuálne študentkou bakalárskeho ročníka na Katedre maliarstva na VŠVU. Vo svojej tvorbe dlhodobo využíva postmoderný a ironizujuci prístup s odkazmi na popkultúru a americkú béčkovú kinematografiu. Vychádza z osobných tém a slovenských reálií transformujúc námet organickým procesom, v ktorom uplatňuje prístupy expandovanej maľby s dôrazom na materiál a trojdimenzionálny priestor.

 

ZUZANA SVATIK

je vizuálna umelkyňa pracujúca v médiách keramiky, kresby a maľby. Vo svojej tvorbe kriticky prehodnocuje funkciu a potenciál úžitkového umenia v súčasnej spoločnosti. Jej diela reflektujú rôzne kultúrne, spoločenské a politické problémy v krajinách východnej Európy a vyobrazujú špecifiká tohto prostredia a spôsobu myslenia. V súčasnosti ju zaujímajú témy ako nukleárna rodina a jej verejné zobrazenie, lov ako maskulínne hobby, vzťah medzi disciplinárnymi inštitúciami, domácnosťou a pornografiou. Vo svojom technologickom výskume experimentuje s veľkoformátovými keramickými objektami s prihliadnutím na zachovanie ich funkčnosti. V súčasnosti je študentkou tretieho ročníka doktorandského stupňa štúdia.

 


Produkcia

  • band ~ La Washa
  • DJ ~ dcerka
  • catering ~ Patrick Hujo
  • pic by Romana Molitorová
  • graphic design by Lilla Gombos

 

Podpora

Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a Tatra bankou.

 


By Appointment Only - plagát - štyri ružové baby