Art Chit Chat každý piatok až do konca apríla

Akcia pre všetkých študentov a študentky VŠVU. Ukážte jedno svoje umelecké dielo a získajte láskavú, zábavnú a konštruktívnu spätnú väzbu od ostatných umelcov. Spojte sa s ostatnými zdieľaním svojich pocitov z ich umenia. Koná sa v miestnosti D 177 na Drotárskej ceste.

Kde:

  • D177  (ateliér Keramiky)
  • 1. poschodie budovy na Drotárskej ceste
  • pozri priloženú mapku

 

Kedy: 

  • Každý piatok do konca apríla, 15:30 - 17:00 hod.

 


 

Art Chit Chat je umelecká spoločenská udalosť vytvorená pre všetkých študentov VŠVU. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je poskytnúť študentom všetkých špecializácií a ročníkov príležitosť ukázať svoje umenie a získať spätnú väzbu bez toho, aby boli kritizovaní alebo obmedzovaní. Tí istí študenti môžu tiež vyjadriť svoje pocity a dojmy týkajúce sa umeleckých diel iných študentov. Každý si tak môže v príjemnej a priateľskej atmosfére vypočuť viac nápadov k svojej tvorbe a inšpirovať sa výtvormi iných.

Každý študent predstavuje svoje umelecké dielo, ktoré sa zobrazí na projektore (fotka/video/náčrt atď.). Vítané sú aj fyzické umelecké diela!

  • Žiadni kritici.

  • Žiadne posudzovanie.

  • Len pohoda a príjemná atmosféra zdieľania.

 


 

Je to skvelá príležitosť spojiť sa aj s novými priateľmi, pretože podujatie bude prebiehať vo viacerých jazykoch (slovenský, anglický, ukrajinský).

Podujatie bude viesť Alyona Futsur, poradkyňa Podporného a poradenského centra.

 

Art Chit Chat bez data
Art Chit Chat mapka