Podpora pre študentov z Ukrajiny

Podporné služby pre študentov a študentky z Ukrajiny v nadväznosti na mimoriadnu situáciu, vyvolanú vojenským konfliktom.

Ako si dohodnúť konzultáciu? 

 • Poradenstvo vyžadujúce si dlhší osobný rozhovor može prebiehať osobne alebo cez aplikáciu Microsoft Teams.
  • Termín je potrebné si dohodnúť vopred osobne, emailom, alebo telefonicky.
  • Môžete ma kontaktovať od pondelka do piatku medzi 09:00 a 16:30.

 

 • Kancelária Podporného a poradenského centra, kde vás radi privítame, sa nachádza na Drotárskej ceste 44, na 3. poschodí, v miestnosti D 317 (oproti Vizuálnej komunikácii).
  • Na Drotárskej ma môžete spravidla zastihnúť od pondelka do stredy.

 

*Vo štvrtok a piatok má kanceláriu na Drotárskej rezervovanú kolega Martin Šarkan.

 • vo štvrtok alebo piatok sa po predchádzajúcej dohode môžeme osobne stretnúť na Hviezdoslavovom námestí.

 

Kto som?

Volám sa Volodymyr Serhachov a som tajomník centra - poradca pre ukrajinských študentov a študentky, uchádzačky a uchádzačov na VŠVU v Bratislave. Na VŠVU som v období rokov 2017 – 2023 vyštudoval na katedre Dizajnu, špecifiká štúdia na VŠVU a na Slovensku dobre poznám z vlastnej skúsennosti a rád vám pomôžem konzultáciou.

 

Akým oblastiam sa venujem? 

 • poskytujem uchádzačom a uchádzačkám z Ukrajiny základné informácie o prijatí a štúdiu na VŠVU, vrátane pomoci s výberom študijného programu, ktorý najlepšie zodpovedá osobnostnému založeniu a záujmom uchádzača;
 • zabezpečujem a v prípade potreby asistujem uchádzačom z Ukrajiny v rámci konzultácie domácich prác u konkrétneho pedagóga pred prijímacím konaním;
 • informujem o možnostiach a podmienkach života na Slovensku a štúdia na VŠVU;
 • poskytujem podľa potreby jazykovú pomoc uchádzačom z Ukrajiny počas prijímacích pohovorov;
 • podporujem nových študentov z Ukrajiny pri adaptácii na nové prostredie, pomáham pri riešení aktuálnych situácií (internát/bývanie, otvorenie účtu, registrácia utečenca a pod.) a v prípade potreby s komunikáciou s ostatnými orgánmi školy, či s dovysvetľovaním systému vzdelávania na Slovensku / na VŠVU;
 • monitorujem špecifické potreby ukrajinských študentov a študentiek z hľadiska štúdia a života na škole, navrhujem korekcie a riešenia;
 • pripravujem týždenný newsletter pre všetkých ukrajinských študentov, ktorý zahŕňa rôzne workshopy a podujatia, ktoré spájajú Ukrajincov;
 • organizujem akcie určené k lepšiemu prepojeniu nových študentov z Ukrajiny, študentov z VŠVU a prichádzajúcich zahraničných študentov (Erasmus);
 • pomáham s organizáciou a realizáciou výstav a iných podujatí určených pre ukrajinských študentov a umelcov, ako aj s organizáciou a realizáciou výstav, na ktorých sa zúčastňujú študenti VŠVU, hlavne takých, kde je potrebná organizácia v spolupráci so zahraničnými partnermi.

 


Ďalšie info v Ukrajinčine najdete na odkaze

Informácie pre ukrajinských študentov

Volodymyr Serhachov web foto