15SEM - medzinárodné sympózium SOCHA / ŠPERK / MAĽBA Hommage à Erna Masarovičová

Príďte si pozrieť výsledky tohtoročného Sympózia, na ktorom sa okrem iných zúčastnili aj naši absolventi*ky a pedagógovia*čky! Predstavenie výsledkov deväťdňového sympózia prebehne formou vernisáže 9. septembra 2023 od 17:00 v Open-air galérii ZáHRADA, Langsfeldova 2, Bratislava.

Kde?

 • Ateliér.EM,

  • Gorazdova 31, Bratislava (Sympózium)

 • Open-air galéria ZÁHRADA

  • Langsfeldova 2, Bratislava (vernisáž)

Kedy?

 • Vernisáž - výsledky sympózia: 9.9.2023 (sobota) o 17.00

  • Trvanie sympózia: 1.9.2023 (piatok) - 9.9.2023 (sobota)

 


Autori a autorky:   

 • socha / šperk / maľba  

  • Jiří Belda/CZ, Jakub Berdych Karpelis /CZ, Jakub Berdych st. /CZ, Marcin Berdyszak /PL, Filip Bielek /SK, David Cajthaml /CZ, David Čársky /SK, Andrea Ďurianová /SK, Ivan Herényi /SK, Patrik Illo /SK, Niina-Anneli Kaarnamo /FIN, Kristína Kandríková /SK, Matúš Kurdel/SK, Lubo Mikle /SK, Mária H. Nepšinská /SK, Marek Ormandík /SK, Peter Roller /SK, Filip Sabol /SK, Marian Straka /SK, Rasťo Trizma /SK, Miroslav Tomaška /SK, Dionýz Troskó /SK
 • grafika / foto / film / multimedia

  • Zuzana Chmelová /SK, Radovan Kissoczy /CZ, Martina Šottová /SK, Jena Šimková /SK, Braňo Špaček /SK, Kamil Varga /SK

 


Autorka projektu:

 • Kata Kissoczy / SK-CZ

Kurátori:                                                        

 • Peter Megyeši /SK                                    

 • Mária H. Nepšinská /SK – šperk

 


O sympóziu SEM

Medzinárodné sympózium umenia pod názvom SEM, je od roku 2009 každoročne organizované na počesť Erny Masarovičovej (1926 – 2008), významnej slovenskej sochárky a zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva.

SEM je interdisciplinárnym a multimediálnym stretnutím umelkýň a umelcov z rôznych oblastí výtvarného umenia- sochárov, šperkárov, maliarov, fotografov, ktoré sa koná v autentickom prostredí sochárskeho ateliéru a priľahlej galérie ZÁHRADA.

Iniciátorkou a autorkou sympózií je od roku 2009 sochárka Kata Kissoczy a Ateliér.EM. Myšlienka zorganizovať sympózium vznikla počas príprav dokumentárneho filmu a monografie Erny Masarovičovej. Doterajších sympózií sa zúčastnilo viac ako 120 významných autoriek a autorov z rôznych oblastí domáceho i zahraničného výtvarného umenia. Jednotlivé sympóziá nám umožnili vnímať odkaz tvorby Erny Masarovičovej v nových kontextoch. Ateliér sa stal pozoruhodným zázemím pre tvorbu domácich i zahraničných umelcov a viedol k vzniku mnohých umeleckých diel.

15. ročník SEM je tradičným stretnutím medzinárodných umelcov a umelkýň, tvoriacich v rôznych disciplínach vizuálneho umenia, ako je socha, šperk a maľba, pričom nosným materiálom je kov, najmä železo a corten. Na tohtoročné sympózium boli pozvaní účastníci zo Slovenska, Čiech, Poľska a Fínska, ktorí pokrývajú spektrum súčasného vizuálneho umenia a pracujú s rôznorodými autorskými prístupmi a technológiami – od sochárskych foriem v kove až po multimediálne reflektovanie sympózia samotného. Projekt a obsadenie medzinárodného umeleckého sympózia 15SEM je prísľubom vzniku kvalitných umeleckých realizácií a prínosom pre súčasnú slovenskú výtvarnú scénu.

 


15SEM Sympozium Erny Masarovicove 2023 - banner

 


Nezávislú galériu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia