Prezentácia Ateliéru intermédií

Pozývame na prezentáciu Ateliéru intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod vedením Jany Kapelovej a Romana Biceka, ktorých samostatné výstavy máte aktuálne možnosť vidieť v Synagóge. Prezentácia ateliéru bude pozostávať zo samostatných ukážok tvorby, ale aj aktivít študentov a študentiek, ktorým sa aktuálne venujú.

  • Kde:

  • Kedy

    • 25.5.2023 o 17:00

 


Zoznam prezentujúcich:

  • Frederike Böhm

  • Daniela Dolinská

  • Norbert Kuki

  • Július Majerník

  • Kristína Anna Vachová

  • Alexander Zigo

 


Ateliér intermédií

je to otvorený priestor na zdieľanie ideí, názorov a skúseností. Zohľadňuje individualitu každého študenta a študentky a zameriava sa na ich sebarozvoj. Témy semestrálnych prác si študenti a študentky vyberajú sami, častokrát sa v nich dotýkajú spoločenských, ale i osobných tém, ako sú vzťahovosť, fascinácia, inakosť, rovnocennosť. Výstupy pozostávajú z prác s presahmi medzi médiami, od videa, zvuku, fotografie, performance, textu, priestorovej inštalácie, interaktívnych diel, zásahov do priestoru, až po klasické výtvarné expresívne formy ako maľba, kresba a objekt. Študenti a študentky sú počas štúdia vedení a vedené ku kritickému mysleniu, otvorenej komunikácii a koncentrácii na tvorivý proces vzniku diel. Ateliér je postavený na pravidelných stretnutiach vedenia ateliéru so študentstvom, ktorí spolu konzultujú, varia, zúčastňujú sa workshopov, prednášok, navštevujú výstavy, divadelné predstavenia, chodia spoločne na výlety.