Naša doktorandka a absolventka vo finále Ceny Oskára Čepana

Sme veľmi radi, že sa vo finálovej štvorici tohtoročného vydania Ceny Oskára Čepana umiestnili naša doktorandka z katedry fotografie a nových médií Kvet Nguyen a absolventka intermédií Paula Malinowska. Gratulujeme!

Mená umelca a umelkýň,

ktorých*ktoré medzinárodná odborná porota vybrala do projektu Cena Oskára Čepana 2024:

  • Kvet Nguyen

  • Svetlana Fialova

  • Tomáš Moravanský

  • Paula Malinowska

 

Vyjadrenie poroty:

Tento rok sme zaznamenali rekordný počet uchádzačov*čok a stretnutie poroty bolo intenzívne, no efektívne.  Prostredníctvom dôkladnej analýzy profilov a portfólií uchádzačstva sme dospeli k dohode, že zdôrazníme štyroch umelcov*kyne, ktorých hlas sa javil silný nielen z hľadiska konceptu, ale aj vizuality. Zohľadnili sme rozmanitosť médií a zdôraznili sme umelcov*kyne, ktorí sa v minulosti do Ceny Oskára Čepana už hlásili. Z našej perspektívy práca vybraného kvarteta reaguje na výzvy, ktorým svet umenia v súčasnosti musí čeliť. Rozhodli sme sa nominovať umeleckú prax, ktorá otvára nové spôsoby uvažovania o identite a odlišnosti (Kvet Nguyen), prekračuje hranice média (Svetlana Fialová), uznáva rozmanitosť a humor, ktoré umenie môže ponúknuť (Tomáš Moravanský), a vstupuje do dialógu s prírodou v súvislosti s novými technológiami (Paula Malinowska).

- Amira Gad, Erin Li, Piotr Sikora, Lilia Kudelia

 

Všetky informácie o COČ