Dodatočné bakalárske prijímačky na Sklo

Ak ste si nestihli podať prihlášku v riadnom termíne a chceli by ste študovať v ateliéri Sklo na VŠVU, môžete sa prihlásiť ešte do 23. mája 2023!


 

Bakalárske štúdium v špecializácii SKLO je založené najmä na pravidelných konzultáciách s pedagógom, na prepojenie filozofie a technológie pri navrhovaní a tvorbe semestrálnych zadaní. Študenti sa postupne oboznámia – a to teoreticky i prakticky – so všetkými základnými sklárskymi technológiami (brúsenie, tavenie, fúkanie a hutnícke spracovanie skla, maľba atď.) a tiež získajú všeobecný prehľad z dejín umenia a dizajnu (najmä dejiny voľnej aj dizajnérskej sklárskej tvorby). Zároveň majú k dispozícii dielne a odbornú pomoc, od minulého roka má ateliér aj vlastnú sklársku pec priamo na škole. Štúdium v ateliéri Sklo reaguje na aktuálne dianie v oblasti sklárskeho úžitkového umenia a dizajnu. Zároveň je flexibilné, aby študentov a študentky neobmedzovalo, ale aby im naopak pomohlo pri hľadaní ich vlastného umeleckého štýlu.

 

Pozrite si video, kde Vám naši pedagógovia a študentky povedia, čo je zaujímavé na technike skla, pre koho je štúdium určené a čo všetko sa tu naučíte:

Ateliér Sklo

 

Viac o štúdiu v Ateliéri sklo nájdete tiež na našom webe či na Instagramovom profile ateliéru. Niektoré študentské práce sú zverejnené aj v rámci Digitálneho prieskumu.

 


 

Prihlášku na dodatočné prijímacie pohovory na študijný program Úžitkové umenie, špecializácia SKLO, si môže podať uchádzač/ka, ktorý/ý neabsolvoval/a prijímacie pohovory na študijný program Úžitkové umenie v riadnom termíne.

Po odoslaní elektronickej prihlášky najneskôr 23. 5. 2023 ju následne vytlačíte, podpíšete a spolu so všetkými potrebnými prílohami pošlete poštou na našu adresu, a to najneskôr do 24. 5. 2023. Digitálnu verziu domácich prác – portfólio so všetkými požadovanými časťami alebo úlohami uchádzač/ka po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 30. 5. 2023 od 12.00 hod. do 1. 6. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 30. 5. 2023 do 12,00 hod.

 

1. kolo –  5. – 7. 6. 2023 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 1.6.2023 na https://ulozisko.vsvu.sk

 

2. kolo – 26. – 27. 6. 2023 prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni

 


 

Všetky informácie o podávaní prihlášok a prijímacích pohovoroch nájdete na našom webe tu:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/dodatocne-prijimacie-pohovory/?v=LRJ8jJO2