Ceny BADW 2022 pre projekty z VŠVU

Gratulujeme víťazkám a víťazom, ktoré/í získali ceny v rámci Bratislava Design Week!

Ceny BADW 2022 pre projekty z VŠVU

 

- v kategórii Kolekcia vyhral projekt REVIVE! LYTHYALIN, ktorý vznikol ako výsledok workshopu v rámci Ateliéru Sklo - Pavol Macho, Kristína Ligačová, Dávid Kurinec.

 

- v kategórii Inštalácia získali cenu naše študentky z Katedry vizuálnej komunikácie Adriána Ondrušová a Katarína Plačková za ich interaktívnu audiovizuálnu inštaláciu s názvom E-MOTIONS.

 

- hlavnú cenu BADW získal nás tohtoročný absolvent z Ateliéru experimentálneho dizajnu Viktor Tabiš so svojím diplomovým projektom The Original.

 

 

ďalší vystavujúci z VŠVU v rámci prehliadky Bratislava Design Week 2022:


ATELIÉR EXPERIMENTÁLNEHO DIZAJNU VŠVU

STARTUP 2.0

Situácia okolo pojmu start-up je v súčasnosti pomerne neprehľadná. V prípade mnohých projektov je invencia zamieňaná za atraktivitu a spoločenský prínos sa minimalizuje v prospech ekonomického zisku. Pre dizajnéra je výzvou redefinovať jeho podstatu v zmysle hľadania nových prístupov a inovatívnych riešení, ale aj v intenciách súčasnej diskusie o úlohe dizajnéra v spoločnosti a zodpovedného prístupu k riešeniam, ktoré prináša.

Študenti Ateliéru experimentálneho dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Sylvie Jokelovej a Mariána Laššáka pokračujú v rámci projektu STARTUP v premýšľaní nad svojou budúcnosťou. Už druhý rok trvania projektu prinášajú ďalšie výstupy ako výsledky systematického budovania vlastného dizajnérskeho programu, značky ako aj spoluprác s odborníkmi, ktorí vstupujú do procesu tvorby produktu, produktovej rady alebo služby. Na BADW 2022 študenti prezentujú výsledky svojich projektov v rôznych štádiách rozpracovanosti a naznačujú ďalšie možné smerovanie ich individuálnej oblasti záujmu.

Experimental dizajn BADW
Experimental dizajn BADW, 2022.
Jural Olejár BADW
Jural Olejár BADW, 2022.
Volodymyr Serhachov BADW
Volodymyr Serhachov BADW, 2022.

Prezentácia je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021

Vystavujúci študenti:

Lenka Ingeliová, Adam Kukuc, Adriána Adamová, Erik Vrábel, Juraj Olejár, Peter Marjak, Natália Golianová, Erika Remencová, Volodymyr Serhachov, Matej Kokles

 


FREQUENSEE – E—MOTIONS (2022)

ADRIÁNA ONDRUŠOVÁ, KATARÍNA PLAČKOVÁ
ZVUK: PATRICK MAXWELL

Audiovizuálna interaktívna inštalácia

Krehkosť emócií – pôsobenie pocitov a ich frekvencií má na našu bytosť viditeľný vplyv.

E—MOTIONS umožňuje konfrontáciu s neviditeľným. Prináša cestu, ktorej prostredníctvom dokážeme emócie plne precítiť. Sprevádza nás vírom pocitov od najnižšie vibrujúcich frekvencií, ako sú 37 hz — vina, 50 hz — apatia, 77 hz — smútok, 100 hz — strach,172 hz — pýcha cez 230 hz — neutralita, 361 hz — prijatie až po najvyššie vibrujúce frekvencie, ako sú 592 hz — láska, 701 hz — mier, 776 hz — radosť, 1257 hz a 1378 hz — osvietenie.

E—MOTIONS nám ponúka zážitok hĺbkového nacítenia sa na našu osobnú frekvenciu, ktorú sprevádza jej vizuálne znázornenie. Emócie tak môžeme nielen vidieť, ale môžeme sa ich fyzicky dotknúť a rozvibrovať ich nezameniteľný a jedinečný zvuk.

Frequensee
Frequensee, 2022.
Frequensee
Frequensee, 2022.
Frequensee
Frequensee, 2022.

Dielo vzniklo v Ateliéri Priestor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

 


LYRDYP (LET YOUR RESEARCH DESIGN YOUR PATTERN)

ZUZANA ŠEBEKOVÁ

– kolekcia prírodne farebných a farbených/potláčaných textílií

(návrhy a realizácie dezénov – workbook, vzorkovník a receptár, odevný dizajn)

Nastupujúci trend spomalenia a udržateľnosti sa výrazne dotkol aj sektora výroby a spracovania textilu a odevu. Použitie prírodných farbív sa stáva populárnym. Mnohé zo známych prírodných farbív a moridiel však predstavujú značnú ekologickú záťaž a riziko. Často je ich vhodnosť na farbenie bavlny (najpoužívanejšie textilné vlákno) kvôli jej chemickej štruktúre obmedzená (celulóza viaže farbivo menej ako napr. bielkoviny – hodváb, vlna). Projekt si kladie za cieľ prakticky preskúmať možnosti kombinácie poznatkov historických remeselných farbiarskych a tlačiarenských techník (s použitím moridiel, bielkovinových impregnácií a rezerv) so súčasnými technologickými a realizačnými možnosťami.

Dezény sú ukážkou vzorov generovaných v procese experimentu. Vrstvením a zmenou poradia nanášania a fixácie jednotlivých tlačiarenských pást je možné docieliť rozličné farebné odtiene. Potlače sú zároveň dynamickými vzormi – tzv. evolving patterns, menia sa vplyvom faktorov ako čas, pôsobenie UV, pranie a pod.

Autorka k projektu prizvala odevnú dizajnérku Barboru Peuch (prototypovanie a overenie dezénov v odeve) a textilnú dizajnérku Petru Vicianovú (tlač minerálnymi pigmentami).

Zuzana Šebeková LYRDYP, BADW
Zuzana Šebeková LYRDYP, BADW, 2022.
Zuzana Šebeková LYRDYP, BADW
Zuzana Šebeková LYRDYP, BADW, 2022.

Projekt z verejných zdrojov podporil FPU.

 


REVIVE! LITHYALIN

DOC. MGR. ART. PAVOL MACHO, MGR. ART. KRISTÍNA LIGAČOVÁ, MGR. ART. DÁVID KURINEC

Vernisáž: Zoya gallery 7.12.2022, 18:00

Projekt Revive! Lithyalin je zameraný na revitalizáciu raritných a náročných sklárskych technológií v dizajnérskej a vizuálnej tvorbe súčasných autorov. Pod vedením doc. Mgr. Art. Pala Macha prebiehali dva medziodborové workshopy v spolupráci s Glassbor CZ v Novom Bore. S touto historickou technológiou autori experimentovali kombináciou tradičného a autorského prístupu a hľadali novú estetiku prenesenú do vizuality súčasného produktového dizajnu.

Technologické vedomosti sú vo svojej podstate krehké, môžu sa veľmi ľahko vytratiť pokiaľ neexistuje kontinuita pri ich odovzdávaní. Zámerom projektu je nielen zachovanie technologických postupov, ale ich ďalšie použitie v kontexte súčasného umenia a art dizajnu. Pri jednotlivých zásahoch do fúkaného tvaru akcentovala autorská kresba, maliarske gesto a sochárske opracovanie tvaru pieskovaním, brúsením a rezaním skla. Dôležitou súčasťou projektu je site specific inštalácia v spolupráci s doc. Marcelom Benčíkom ArtD.

Revive! Lithyalyn, BADW
Revive! Lithyalyn, BADW, 2022.
Autorka média: Jana Hojstričová.
Revive! Lithyalyn, BADW
Revive! Lithyalyn, BADW, 2022.
Autorka média: Jana Hojstričová.
Revive! Lithyalyn, BADW
Revive! Lithyalyn, BADW, 2022.
Autorka média: Jana Hojstričová.

Workshopu sa zúčastnili:

Žofia Dubová, Zuzana Gállyová, Lucia Kupcová, Dávid Kurinec, Kristína Ligačová, Palo Macho, Katarína Pozorová, Pavla Pšenicová, Jakub Sojka, Anna Zbořilová.

Projekt z verejných zdrojov podporil FPU a je súčasťou projektu KEGA.

 


JÚLIA SABOVÁ

KOLEKCIA KLOBÚKOV

Klobúk ako objekt má neuveriteľné možnosti. K jeho tvarovaniu sa dá pristupovať ako k „soche na hlave“ alebo ako k architektúre, k „domu na hlave“.

Kolekcia sa skladá z 10 kusov klobúkov. Na modeláciu pokrývok hlavy som využila vlastnosti plsteného materiálu, ktorý umožňuje neobmedzenú hru s formou a tvarom. Vrstvila som viacero klobúkov k sebe a na seba. Chcela som vytvoriť na hlave odraz toho, čo sa odohráva v nej. Hľadala som najjednoduchší spôsob spájania bez textilného zásahu. Ako jednoduchý spájací prvok som využila ihlice.

Júlia Sabová, BADW
Júlia Sabová, BADW, 2022.
Júlia Sabová, BADW
Júlia Sabová, BADW, 2022.

Materiál: plsť, silón, hliník

 


BEÁTA GERBOCOVÁ

HOVOR SO MNOU – KOLEKCIA 4 VANKÚŠOV

Beáta Gerbocová, Hovor so mnou, BADW 2022, foto Nina Pacherová

Beáta Gerbocová, Hovor so mnou, BADW 2022, foto Nina Pacherová

Práca zachytáva krehkú hranicu komunikácie, ktorá môže byť verbálna, a môže byť mlčaním. Môže byť chápavá a môže rozdeľovať. Môže liečiť a dokáže zraňovať. Vie zbližovať, ale aj rozdeľovať. Ručné tkanie na digitálnych žakarových krosnách.

 


O Bratislava Design Week

Tohtoročná téma: KREHKOSŤ

Bratislava Design Week je najväčšie medzinárodné podujatie na Slovensku venujúce sa súčasnému dizajnu. Aj tento rok sa bude konať v období adventu 7. - 14. decembra. Hlavnými lokáciami budú Galéria mesta Bratislavy, ZOYA Gallery a mnoho ďalších.

Tohtoročnú tému KREHKOSŤ reflektujeme najmä cez pominuteľnosť, premeny, ale aj naše „rozbíjanie sa“ v každodennosti a naše opätovné postavenie sa. Krehkosť vnímame cez cit a porozumenie. Ohľaduplnosť. Jej jemnosť a delikátnosť je vzácna. Vnímame ju v mnohých vrstvách. Nikam sa netlačí. A iba my sa môžeme rozhodnúť, akí budeme a aký bude svet okolo nás. A času nie je veľa!

 

Lokácie:

Galéria mesta Bratislavy/ Mirbachov palác, Zoya Gallery, Staromestská galéria Zichy, Český dom, Divadlo K, Lavish, slávica

 


 

Všetkých vystavujúcich, ako aj potrebné informácie nájdete na https://www.bratislavadesignweek.sk.