Výherný projekt open callu Budúcnosť pre Európu: Reforma a sloboda

V spolupráci so Slovenským inštitútom v Ríme sme začiatkom júna vyhlásili otvorenú výzvu s názvom „Budúcnosť pre Európu: Reforma a sloboda“ určenú pre študentky a študentov VŠVU na predkladanie umeleckých návrhov. V dvojkolovom výberovom konaní napokon zvíťazil projekt Martina Juríka, študenta z Ateliéru Sklo.

Open call sa obsahovo zameriaval na tému slobody – nielen jej významu v rámci spoločenského zriadenia, ale aj reflexii osobnej (ne)slobody uväznených mladistvých. Študenti a študentky umeleckých škôl z členských krajín EÚ mali reagovať na krátke texty vytvorené mladými väzenkyňami a väzňami počas tvorivého workshopu. Celé znenie otvorenej výzvy si môžete prečítať tu: https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/buducost-pre-europu-reforma-a-sloboda/

 

Do výzvy sa prihlásilo dvanásť študentiek a študentov VŠVU z rôznych katedier, ktoré/í reagovali osobitým spôsobom na predložené zadanie.

 


Talianski kurátori si nakoniec do svojej výstavnej koncepcie vybrali intermediálnu inštaláciu študenta z Ateliéru Sklo Martina Juríka.

 

Celkový pohľad na inštaláciu
Detail 1
Detail 2

 

O svojom navrhovanom projekte Martin Jurík napísal:

„(...) nespochybňujem tvrdenia píšuceho, no zamýšľam sa nad ich možným kontextom a pokračovaním. Snažím sa nahliadať na popísanú realitu optikou, ktorá neberie v úvahu pravdivosť príbehu, skôr funguje ako voľný naratív – alebo nefunguje(?). Pracujem s kontrastami tvrdeného a zažitého, otváram diskurz tohto vzťahu. Uvedomujem si problematiku písaného jazyka ako komunikačného média, preto si do istej miery musím vystačiť fantáziou. Strohosť a akoby nefarebnosť textu na mňa pôsobí účelne, je zvláštne, že mi pripomína pohľadnice, čo deti píšu z táborov (letných a pod.). Keď som bol malý, písal som zo školy v prírode podobné listy, vždy popisné, strohé a neprirodzene pozitívne. Aj keď som denne plakal za mamou, vždy som maximálne napísal o zlom počasí alebo zlom obede. Takýto prístup môže byť reakciou na neverbalizované emočné vybočenia  ktoré sa vedome zahrabávajú pod väčšie – vyššie nami navrstvené závery. Je slobodné sa nepriznať?“

 

 


Vybrané dielo bude reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej výstave, ktorej prvé vydanie sa uskutoční už tento november v bývalej väznici pre mladistvých San Michele v Ríme. Následne bude výstava putovať do ďalších talianskych miest.