Budúcosť pre Európu: Reforma a sloboda

Pozývame naše študentky a študentov všetkých katedier a stupňov štúdia, aby sa zapojili do otvorenej výzvy na tvorbu diela s témou SLOBODA. Vybraný projekt bude prezentovaný na viacerých miestach v Taliansku v rámci výstavy, ktorá prináša diskusiu o európskych hodnotách aj do umeleckého média a na ktorej sa zúčastní takmer desať rôznych európskych štátov.

Čo znamená sloboda v dnešnej Európe? Ako sa zmenil jej význam?

EUNIC Rím a Akadémia výtvarných umení v Ríme pozývajú študentov a študentky vysokých umeleckých škôl, aby sa zamysleli nad touto témou a konfrontovali sa s myšlienkami mladistvých väzňov a väzenkýň z väzenskej inštitúcie Casal del Marmo v Ríme. V máji počas workshopu tvorivého písania, ktorý viedol spisovateľ, režisér a bývalý väzeň Salvatore Striano, napísali niekoľko textov, pričom pre Slovensko bol vyžrebovaný nasledovný text mladistvého H. M.


Zamyslite sa nad textom a reagujte naň návrhom diela:

„Ja, M. píšem svoj príbeh: nie je to len jednoduchý príbeh: je to môj život, ku ktorému som prišiel v tomto väzení, ale som spokojný, pretože som sa zmenil. Pravdou je, že som to nebol ja, kto spáchal zločin. Bol som obvinený z krádeže peňaženky, ktorú som nikdy nedržal v rukách. Jedno dievča ma z toho obvinilo, ale bez toho, aby to vedela, zmenila mi život: teraz už nefajčím cigarety, už neberiem drogy, ani marišku. Teraz som čistý a pekný chlapec, hahahah.

Ale najkrajšie na tom je, že moja mama vidí, že som zmenil svoj život. Môj nový život je sloboda. Musím si založiť rodinu a nájsť si prácu.“
H.M.


Výzva je otvorená pre všetkých študentov a študentky VŠVU, ktorí/é sa môžu zapojiť zaslaním návrhu svojho projektu (krátky popis alebo vizuálny návrh) do 10. júla 2022 na e-mailovú adresu komarova@vsvu.sk.

Podmienky a obmedzenia pre výsledné dielo:

 • Výtvarné médium alebo technika – voliteľné
 • Maximálne rozmery diela: d 1,5 x v 1,5 m, nie krehké, ľahko zostaviteľné a prenosné (deinštaláciu, prevoz a opätovné inštalácie zaisťuje Slovenský kultúrny inštitút vo svojej réžii vlastným vozidlom).
 • Diela budú v Taliansku postupne vystavené na minimálne troch miestach, z toho napríklad aj v bývalej väznici vo väzenských celách. Jedná sa o historickú budovu (viď foto), čo obmedzuje možnosti kotvenia do konštrukcií.
 • Návrh práce musí byť zaslaný do 10. júla 2022. Vybraný projekt musí byť zrealizovaný do 15. októbra 2022. Za prepravu diela do Ríma je zodpovedný organizátor.

Z predložených prác bude v dvojkolovom výberovom konaní za účasti slovenskej a talianskej komisie vrátane členov kurátorskej skupiny Dispositivi comunicanti, EX študentov Accademia di Belle Arti di Roma vybrané jedno dielo, ktoré bude následne prezentované na výstavách za Slovenskú republiku.


Študent alebo študentka, ktorého/ktorej dielo bude vybrané:

 • sa zúčastní výstavy v bývalej väznici pre mladistvých San Michele v Ríme, ktorá bude otvorená od 12. novembra do 10. decembra 2022.
 • bude pozvaný/á do Ríma na vernisáž výstavy (hradená cesta, diéty a ubytovanie)
 • dostane odmenu vo výške 300 eur

Harmonogram:

Pre Open call:

 • Do 10. júla: zaslanie návrhov diel na adresu komarova@vsvu.sk
 • 21. júla: oznámenie výsledkov

Pre víťazné dielo:

 • Do 15. októbra: deadline na dokončenie a odovzdanie diela
 • 16. októbra – 7. novembra: zber diel a ich prevoz do Ríma (zabezpečené organizátorom)
 • 8. – 10. novembra: inštalácia v Ríme (zabezpečené organizátorom)
 • 11. novembra - Tlačová konferencia (dopoludnia) a Vernisáž (poobede)
 • 12. októbra – 10. decembra: verejná výstava v San Michelle.

Následne budú diela putovať po ďalších výstavných priestoroch v Taliansku, autorom sa vrátia najneskôr v decembri 2023.


Viac o projekte Budúcnosť pre Európu: Reforma a sloboda:

Projekt sa zrodil so zámerom rekvalifikovať budovu bývalej Bourbonskej väznice na ostrove Santo Stefano – Ventotene, ktorá bola len prednedávnom venovaná pamiatke Davida Sassoliho (nedávno zosnulého bývalého predsedu Európskeho parlamentu) s ambíciami iniciovať sociálno-umelecký dialóg spoločnosti s mladistvými vo výkone trestu v kontexte vyšších európskych hodnôt zameraných na slobodu a integráciu. Do projektu sú zahrnuté vrcholné talianske autority, vrátane mimoriadneho komisára pre obnovu Bourbonskej väznice na ostrove Santo Stefano - Ventotene, Ministerstva spravodlivosti IT, rímskeho klastra EUNIC (Združenie národných kultúrnych inštitútov EÚ) a Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) - Historický archív Európskej únie.

V Bourbonskej väznici počas dvadsiatich rokov fašistického režimu v Taliansku bolo uväznených mnoho jeho odporcov, vrátane Altiera Spinelliho. V roku 1941 tam Spinelli, spolu s Ernestom Rossim a Eugeniom Colornim, napísal Manifest za slobodnú a zjednotenú Európu, ktorý je považovaný za jeden zo základných ideových textov Európskej únie. A. Spinelli v manifeste presadzoval federálnu Európu s demokratickým parlamentom a vládou a s právomocami v kľúčových oblastiach, ako napr. ekonomika a zahraničná politika. Dňa 29. augusta 2021 sa na ostrove slávilo 80. výročie manifestu. Väznica, postavená Bourbonovcami v XVIII. storočí, bola aktívna celých 170 rokov až do roku 1965 a bola známa tvrdými doživotnými trestami, kde vedľa obyčajných trestancov boli väznení i politickí oponenti a vlastenci. Dodnes je tu hmatateľná atmosféra spomienok na boj za slobodu a demokraciu.

Talianske autority prijali rozhodnutie rekonštrukcie a revitalizácie väzenského komplexu s cieľom vytvoriť z neho miesto pre stretnutia mladých Európanov, centrum kultúrnych výmen, miesto pre školenia a vzdelávanie, predovšetkým v oblasti ľudských práv, expozičný priestor, ekologický pilier (ostrov Santo Stefano je chránená prírodná oblasť). Projekt, ktorý sa v súčasnosti realizuje a ktorého ukončenie sa očakáva v roku 2026, rešpektuje kritériá udržateľnosti a integrácie komunity vyjadrené v New European Bauhaus a Farskom dohovore Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť.

Celý projekt revitalizácie má viacero fáz a viacero sprievodných iniciatív. Rímsky klaster EUNIC prijal pozvanie k spolupráci na jednej z nich v roku 2022. Jej zmyslom je prezentovať výtvarné diela študentov vysokých škôl výtvarných umení členských krajín EÚ. Tieto diela majú reagovať na texty, ktoré vznikli počas workshopu s mladistvými počas ich výkonu trestu v Ústave pre mladistvých v Ríme.  


Hlavní organizátori

Národné inštitúty pre kultúru Európskej únie (EUNIC) Rím, Európsky univerzitný inštitút (EUI) - Historické archívy Európskej únie, mimoriadny splnomocnenec vlády pre obnovu a zveľadenie bývalej väznice Bourbon na ostrove Santo Stefano vo Ventotene (CSV ), Akadémia výtvarných umení v Ríme, Európska komisia – zastúpenie v Taliansku, Spoločnosť Dante Alighieri.

Interiér budovy bývalej Bourbonskej väznice na ostrove Santo Stefano.
Interiér budovy bývalej Bourbonskej väznice na ostrove Santo Stefano.
Interiér budovy bývalej Bourbonskej väznice na ostrove Santo Stefano.