UMENIE A REMESLÁ DNES: SKLO A ŠPERK

Srdečne Vás pozývame na vernisáž a výstavu výsledkov workshopov realizovaných v rámci medzinárodného projektu v sklárni RONA!

Kde?

Kedy?

 • Otvorenie výstavy: 27.10. 2023, 16:30

 • TRVANIE VÝSTAVY:  27. 10 – 26. 11. 2023

 


RONA Arts and Crafts 2023 - plagát

Anotácia:

Prečo práve dnes umenie a remeslá? Pred priemyselnou érou bolo remeslo prirodzenou súčasťou výroby, dnes však praktizovanie remesla nadobúda iný význam. Veríme, že práve vďaka protikladnému vzťahu – remeslo verzus priemysel – je odkaz hnutia Arts and Crafts stále aktuálny a zaujímavý. Vedie nás k reflexii našich vlastných (i kolektívnych) skúseností s remeslom, tradíciou, technológiou, formou a materiálom. V čase predmetov na jedno použitie, keď ľudia ľahko vyhadzujú veci, a v čase instantných digitálnych obrazov sa objavuje prirodzená potreba po hmatateľných a skutočných veciach. To sú aj dôvody, prečo sa Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave rozhodla situovať medzinárodné stretnutie umelcov v rámci projektu Arts and Crafts Today do centra sklárskeho priemyslu na Slovensku, kde je situovaná aj sklárska továreň RONA.

Aktuálna výstava zoskupuje diela autorov z rôznych krajín i svetadielov, ktoré vznikli počas workshopov v Lednických Rovniach. Každá z prezentovaných prác naznačuje iný prístup a iné smerovanie. V niektorých je väčšmi citeľná väzba na tradíciu, v iných je tradičná technológia oživovaná experimentálnymi postupmi, ďalší inklinujú skôr k objektom balansujúcim na hrane úžitkového umenia a konceptu. Ak existuje niečo, čo tieto napohľad heterogénne smerovania spája, je to práve dôraz na remeslo, technológiu a materiálové východisko. Veríme, že táto ukotvenosť v remesle, materiáli a špecifickej technológii dokázala zúčastneným umelcom sprostredkovať nové témy, naznačiť nové možnosti a zasadiť ich tvorbu do nových prekvapujúcich súvislostí.

Naďa Kančevová

 


Organizačné a kurátorské zabezpečenie:

 • Marcel Benčík, Naďa Kančevová

Vedenie workshopov:

 • Patrik Illo, Kristýna Španihelová, Pavlína Šváchová

 


Zúčastnení úmelci:

Royal Academy of Fine Arts in Brussels

 • Cyril Bihain
 • Zoe Brisset
 • Mario Ferretti
 • Pedro Riofrio
 • Shirley Thomas

École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne

 • Tina Abenzoar
 • Marie-Aurore Sticker-Metral
 • Loic Bonche
 • Arthur Carpentier
 • Elen Gavillet
 • Yagmur Kesmes
 • Tetiana Papushnikova

Institute National Des Beaux Arts,

 • Tetouane Amine Asselman

The Faculty of Fine Arts University of Porto

 • Teresa Almeida
 • Inês Amorim
 • Graciela Machado
 • Daniela Ribeiro
 • Catarina Silva

Université du Québec à Montréal

 • Emy Gagnon-Gélinas
 • Alexis Lepage
 • Clara Painchaud
 • Dominic Papillon

Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (VŠVU)

 • Miroslava Bullová (exhibition design)
 • Zuzana Kováčiková
 • Natalie Lehnertová
 • Adriána Ondrušová (exhibition design)

 


Asistent projektu

 • Martin Ďuriš

Dizajn výstavy

 • Adriana Ondrušová, Miroslava Bullová

Organizačná podpora:

 • Lenka Leváková, Natália Šovčíková

 


Školy zúčastňujúce sa projektu:

 • Saint-Étienne School of Art and Design
 • Royal Academy of Fine Arts in Brussels
 • Academy of Fine A rts and Design in Bratislava
 • Tetouan National Institute of Fine Arts
 • University of Porto, Faculty of Fine Arts
 • Université de Québec à Montréal,
 • School of Visual and Media Arts