VŠVU Masterclass: Painting of the landscape with Ivan Pylypenko

Srdečne pozývame akademickú obec VŠVU na Masterclass s Ivanom Pylypenkom, ukrajinským vizuálnym umelcom tvoriacim v médiu maľby.


Kde a kedy?

  • Masterclass na bude konať v dvoch termínoch, Kapacita je 15 študentov na každý termín:

    • V stredu 24. apríla od 9.30 do 13.00 hod v kresliarni na Koceľovej 23

    • Vo štvrtok 25. apríla od 9.30 prednáška na H103, a ďalej workshop do 12.30 v ateliéri 3EAM na Hviezdoslavom nám. 18

 


Anotácia Masterclass  

  1. História, tradície a modernosť ukrajinského maliarstva a súčasné metódy výučby pre študentov 3.-4.kurzu v dielni Katedrálneho maliarstva (ukážka fotografických materiálov pre prírodnú inscenáciu a ich realizáciu v konečnom výsledku maliarskych úloh na maľbu a kompozíciu vytvorením podkladového materiálu (kvetinové a iné skice)).
  2. Ukážka filmu o zbere a príprave podkladov na maľovanie umeleckých diel.

 

Ivan Pylypenko

Ukrajinský vizuálny umelec tvoriaci v médiu maľby. 

Ako pedagóg pôsobí na National Academy of Fine Arts and Architecture, Faculty of Fine Arts and Restoration /Department of Painting and Composition