Študuj maľbu v ateliéri Hany Garovej

Študentky a študenti VŠVU všetkých programov Vizuálneho umenia majú možnosť prihlásiť sa do ateliéru na Katedre maliarstva (s nutnosťou splnenia všetkých ateliérových daností), ktorého poverená vedúca je pre tento semester Hana Garová v spolupráci s Matúšom Novosadom ako asistentom.


Anotácia

Súčasnú maľbu vnímam ako otvorené médium, ktorého hranice sú rozostrené a fluidné, voľne sa prelievajúce medzi kresbou, objektom, inštaláciou či inými performatívnymi prejavmi. Definovať súčasný obraz ako hegemóniu jedného určitého výrazu či formotvorného prejavu, preto vidím ako slepú uličku, zbytočné uzatvorenie média. Preferujem pokus byť citlivý/á voči nuansám, ktoré okrem iného maľba môže obsahovať.

Myslím, že ateliér by mal byť otvorený rozličným druhom premýšľania, živým priestorom pre zdieľanie umeleckých pozorovaní. Rozvíjanie a konfrontovanie osobnostných inakostí, prostredníctvom dialógu o konkrétnej výtvarnej tvorbe, za prínosnú cestu považujem hľadanie porozumenia, odkrývanie vnútorných súvislostí a obohatenie širšieho kultúrno-spoločenského rozhľadu.

 

Hana Garová

 


*V prípade záujmu o absolvovanie tohto ateliéru sa po otvorení prihlasovania predmetov na letný semester bude môžne prihlasiť v AIS

V prípade nejasností môžete kontaktovať Mgr. art. Matúša Novosada, PhD.

 


Viac o tvorbe Hany Garovej

 

1
Hana Garová: 1.
2
Hana Garová: 2.
3
Hana Garová: 3.
4
Hana Garová: 4.