Oksana Sadovenko: Holubí spánek

Srdečne Vás pozývame na výstavu studentky ateliéru 3EAM v Blansku v ČR.

Kde?

Kedy?

  • Trvanie výstavy: 20. 1. - 9. 3. 2024

 

Kurátorka: Jana Písaříková

Viac informácií

 


Anotácia

V inštalácii, ktorú Oksana Sadovenko pripravuje pre Galériu mesta Blanska, sa venuje otázke, kde nocujú utajení vládcovia miest. Spánok je vždy luxus a tajomstvo, aj keď sa jedná o pouličného holuba. Cez svoje štúdie pouličných holubov sa autorka dostáva k podstatným témam straty a hľadania vlastnej identity aj k podmienkam súčasnej mobility a migrácie. Jednou z dôležitých súčastí tejto výstavy je aj autorská kniha inšpirovaná publikáciou o chove holubov od autora Oskar Feriance. Dotýka sa v nej nielen dystopického aparátu mestských bariér voči holubom, ale aj holubov ako utopických symbolov vo vzťahu k tuláctvu, slobode a životu na ulici. Autorka tiež nadväzuje na slovenského autora Petera Bartoša, ktorý sa v 70. rokoch zaoberal v kontexte vlastnej konceptuálnej praxe témou chovu a šľachtenia holubov.

 


Sadovenko Holubí spánek - plagát