Medzinárodná výstava Metal

Srdečne Vás pozývame na vernisáž medzinárodnej výstavy Metal v galérii Jána Koniarka

Kde:

Kedy:

  • 16.11. 2023 o 17:00

    • trvanie výstavy: 16. 11. 2023 - 14. 1. 2024

 


Anotácia:

Medzinárodná skupinová výstava sa zameriava na tvorbu mladej generácie umelcov a umelkýň, pričom sa zaujíma o emocionalitu materiálov a foriem. Kurátorský projekt je podnietený prienikom odlišných významov, ktoré slovo metal v slovensko-anglickej verzii ponúka. Na jednej strane inšpirovaný emóciami, expresiou, ťažkosťou, temnotou či fantáziou hudobného žánru s príklonom k estetickým znakom subkultúr a na strane druhej podporený chladom kovových materiálov, nehostinnosťou metalických objektov, dramatickou industriálnou estetikou a technologickými možnosťami využitými v priestorových železných a oceľových kresbách.

 

Viac info

Kurátor:

  • Michal Stolárik

Autori:

  • Anežka Hošková, Martin Chramosta, Filip Dvořák & MartinKolarov, Ján Kekeli, Štefan Papčo, Edita Štrajtová & Barbora Volfová

 


 

Metal