Matej Fabian: STRATEGICON

Aukčná spoločnosť SOGA Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Matej Fabian Strategicon.

Kde?

Kedy?

  • Vernisáž: štvrtok 25. januára 2024 o 19.00 hod.

  • Trvanie výstavy: Výstava bude verejnosti prístupná 29. 1. – 29. 2. 2024

    • Otváracie hodiny:
      Pondelok – piatok 10.00 - 18.00 hod.

 

Kurátorka: Nina Gažovičová

Viac informácií

 


Anotácia

Maliarsky cyklus Mateja Fabiana „Strategicon“ vznikol ako reakcia na napadnutie Ukrajiny. Autor nereaguje na vzniknutú situáciu priamo, skôr rezignuje na prítomnosť a vracia sak dejinám. A to k dejinám vojenským a lokálnym. Výsledkom je jedenásť veľkoformátových plátien, kde sú zobrazené zásadné bitky, ktoré sa odohrali na našom území, alebo v jehobezprostrednej blízkosti. Časové rozhranie cyklu je od roku 907 po rok 1866, čiže mapuje spôsob vedenia stredovekých a novovekých vojenských operácií.

Názov Strategicon je prevzatým názvom vojenského byzantského kódexu, pochádzajúcehozo 6. storočia, ktorý pomenúva základné taktiky a stratégie tohto obdobia. Kódex je jednýmz najstarších textov v tomto odbore, a navyše je písaný latinsky, jazykom ktorý bol oficiálnymaj v stredovekom Uhorsku (až do roku 1844). Kódex možno aj preto lebo jednotlivé maľby sú z formálneho hladiska podobné formáty, čiže za istých okolnosti by sa dali považovať zastránky pomyselnej monumentálnej knihy.

Dôležitým prvkom vzniku tohto cyklu je kniha Vojtecha Dangla, Bitky a bojiská, ktorá vyšlav roku 1984, a je základnou mapou/ pojednaním o bitkách na území Slovenska, v období od Veľkej Moravy, po bitku pri Lamači.

 


Matej Fabian STRATEGICON pozvánka

 

Vznik vystavených diel formou štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.