Absolventské stáže

Zahraničné stáže určené pre absolventov VŠVU.

Viac informácií o absolventských stážach: