Zuzana Wallnerová

Meno
Mgr. Zuzana Wallnerová
Pozícia
Inštitucionálna koordinátorka (materská dovolenka)
Oddelenie
Zahraničné oddelenie
Výučba / Úradné hodiny
Pondelok
9.00 – 11.00, Hviezdoslavovo nám., miestnosť/room 125
Streda
13.30 – 15.00, Hviezdoslavovo nám., miestnosť/room 125
Štvrtok
Drotárska 44, miestnosť/room 254