Záverečná skúška z doplňujúceho pedagogického štúdia

Termín: 12. a 13. 10. 2023