Štruktúra semestra

Základné informácie o predmetoch

Študenti dostanú základné informácie o študijnom programe VŠVU na Orientačný deň, ktorý sa koná pravidelne na začiatku každého semestra za účasti zástupcov jednotlivých katedier, prorektora pre medzinárodnú spoluprácu a inštitucionálneho koordinátora. Študent si vyberá predmety zo študijného programu:

Povinný kurz:

Hlavný ateliér:

10 hodín / týždeň, získanie 7 - 15 kreditov podľa aktuálneho roka alebo semestra štúdia (podrobnosti sú uvedené v tabuľkovej časti Študijné programy - Kurzy)

Kurz teórie:

Vybrané kapitoly zo slovenského moderného a súčasného vizuálneho umenia (akademický pracovník Katedry teórie a dejín umenia), 2 hodiny / týždeň, zarábanie 5 kreditov

Voliteľný predmet:

Kresba:

3 - 5 hodín / týždeň, zarábanie 4 - 5 kreditov

Odborné predmety:

2 - 5 hodín / týždeň, zarábanie 2 - 5 kreditov

Modul AFAD pre zahraničných študentov - kurzy vyučované v angličtine:

2 hodiny / týždeň, zarábanie 4 kreditov (podrobnosti nájdete v zozname kurzov pre zahraničných študentov, pdf na stiahnutie)

Kurzy Erasmus + pre zahraničných študentov na Filmovej a televíznej fakulte (VŠMU v Bratislave):

2 hodiny / týždeň, zarábanie 4 kreditov

Slovenčina pre začiatočníkov:

2 týždne intenzívneho kurzu, 4 kredity