Študent na výmennom pobyte

V tejto časti nájdete všetky potrebné informácie o podmienkach štúdia, rozmanitosti študijných programov, našich akademických pravidlách, ako aj základné informácie o živote študentov na VŠVU.

Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) je súčasná a dynamická európska škola otvorená študentom z celého sveta. VŠVU je plne akreditovaná ako univerzita v slovenskom vzdelávacom systéme a poskytuje komplexné bakalárske a magisterské študijné programy v oblasti výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania. Študijný program tretieho stupňa navyše zahŕňa disciplínu Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry.
Zahraniční študenti, ktorí chcú dočasne študovať na VŠVU, majú na výber zo širokej škály možností - jednosemestrálne alebo celoročné študijné pobyty v rámci rôznych európskych a mimoeurópskych programov mobility, špeciálne vytvorené programy zahraničného štúdia, dohody o spolupráci medzi univerzitné siete, letné školy atď.