Zuzana Machatová

Meno
Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.
Pozícia
Odborná asistentka

Predmety:

  • Chémia rozpúšťadiel a polymérne materiály
  • Chémia reštaurovania papiera