Veronika Šramatyová

Meno
Mgr. art. Veronika Šramatyová, ArtD.
Pozícia
Docentka

Prezentácia online:

veronikasramaty.com

Veronika Sramaty @ Wikipedia

Veronika Šramatyová @ Versopolis


Predmety:

  • Prípravný kurz maľby (Reštaurátorská tvorba)
  • Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov