Tomáš Jančařík

Meno
Mgr. art. Tomáš Jančařík
Pozícia
Poradca – tajomník Podporného a poradenského centra
Oddelenie
Podporné a poradenské centrum
Správa webu