Naďa Kančevová

Meno
Mgr. Naďa Kančevová, PhD.
Pozícia
Odborná asistentka

Prezentácia online:

Naďa Kančevová @ Artalk


Predmety:

  • Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I. – IV.
  • Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.  – III.
  • Analýza obrazu (úžitkové umenie) I. – II.
  • Kapitoly z teórie zberateľstva I. – II.
  • Galerijná prax
  • Selected Chapters from Modern and Contemporary Visual Art
  • Úvod do štúdia