Martina Šottová

Meno
Mgr. art. Martina Šottová, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka

Zástup počas MD a RD


Prezentácia online:

---


Predmety:

  • Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a fotografie a iné médiá
  • Technologická kópia I. - IV.
  • Úvod do reštaurovania I. – II.