Marián Zervan

Meno
prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.
Pozícia
Profesor
Vedúci katedry

Prezentácia online:

---


Predmety:

  • Úvod do štúdia I. - II.
  • Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby I. - III.
  • Problematika výtvarných médií (architektúra) I. - III.
  • Analýza obrazu (architektúra) I. - II.
  • Školy a smery estetického myslenia I. - II.
  • Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I. - II.
  • Metodika písania písomnej časti dizertačnej práce
  • Umelecký výskum - teória I. - III.
  • Umelecký výskum - prax I. - II.
  • Autonómne verzus heteronómne v umení I.- II.