Ladislav Tkáčik

Meno
doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.
Pozícia
Docent
Výskumný pracovník
Oddelenie
Centrum výskumu
Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií

Predmety:

 • Filozofia kultúry
 • Filozofická hermeneutika
 • Základy filozofie I/II
 • Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I/II
 • Vizuálne dáta kultúrneho dedičstva I
 • Úvod do štúdia I/II
 • Diplomový seminár I/II
 • Dejiny estetiky I/II
 • Odborný workshop
 • Prípravný kurz - digitálne umenia
 • Ateliér - Sprievodca Galaxiou