Ladislav Tkáčik

Meno
doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.
Pozícia
Docent

Prezentácia online:

Ladislav Tkáčik @ researchgate

Ladislav Tkáčik @ varstak


Predmety:

  • Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte II - IV.
  • Analýza obrazu (digitálne umenia) I.
  • Problematika výtvarných médií (digitálne umenia) I. - II.
  • Náboženstvo a umenie I. - II.
  • Úvod do štúdia I. - II.
  • Kurátorské štúdiá II.
  • Filozofia kultúry
  • Filozofická hermeneutika
  • Kritika a teória moderného a súčasného umenia II.
  • Umelecký výskum - teória III.