Ivan Pilný

Meno
Mgr. art. Mgr. Ivan Pilný
Pozícia
Doktorand – externista
Odborný asistent
Webová stránka
www.portalvs.sk
Výučba / Úradné hodiny
Utorok
08:00 – 16:00
Štvrtok
08:00 – 16:00

Prezentácia online:

---

 


Predmety:

 • Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry
 • Úvod do reštaurovania I. – II.
 • Technológická kópia I - IV
 • Reštaurátorská dokumentácia I. – VIII. 
 • Reštaurátorská dokumentácia – 2. stupeň I. – IV.

 

 


Súsošie sv. Jána Nepomuckého – stav pred reštaurovaním
Ivan Pilný: Súsošie sv. Jána Nepomuckého – stav pred reštaurovaním.
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – pred deinštaláciou
Ivan Pilný: Súsošie sv. Jána Nepomuckého – pred deinštaláciou.
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – prevoz
Ivan Pilný: Súsošie sv. Jána Nepomuckého – prevoz.
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – stav pred reštaurovaním
Ivan Pilný: Súsošie sv. Jána Nepomuckého – stav pred reštaurovaním.
Reliéf mučenie sv. Jána Nepomuckého – stav pred reštaurovaním
Ivan Pilný: Reliéf mučenie sv. Jána Nepomuckého – stav pred reštaurovaním.

 

Školiteľ:

 • prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

Doktorandská téma:

 • Problematika technologickej výstavby exteriérových kamenných sôch zo 17. a 18. storočia na území Slovenska

Štúdium:

2007 – 2009

 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, študijný odbor/katedra: Katedra reštaurovania/Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry – vysokoškolské štúdium II. stupňa – Mgr. art.

2003 – 2007

 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, študijný odbor/katedra: Katedra reštaurovania/Ateliér reštaurovania drevených a polychrómovaných sôch – vysokoškolské štúdium I. stupňa – Bc.

2000 – 2008

 • magisterské štúdium – Filozofická fakulta univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor/katedra : Veda o výtvarnom umení – vysokoškolské štúdium II. stupňa – Mgr.

1996 – 2000

 • Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave; odbor Reštaurovanie a konzervovanie umeleckých predmetov z dreva

Zamestnanie:

2009 – súčasnosť

 • Asistent v Ateliéry reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry, Katedre reštaurovania, VŠVU

Pracovné skúsenosti z praxe (za roky 2000 – 2011):

2000 – 2001

 • reštaurovanie drevených ľudových krížov, pod vedením Mgr. Pavla Klimeša, akad.mal.

2005

 • účasť na reštaurovaní mreže na kaplnke Jána Nepomuckého v Dóme sv. Martina, pod vedením Mgr. Stanislava Koželu

2006

 • účasť na reštaurovaní nástenných malieb v kaštieli v Dolných Otrokovciach, pod vedením Mgr. Jána Hromadu

2007 – 2009

 • účasť na reštaurátorských prácach interiéru Katedrály Sv. Emeráma v Nitre, pod vedením Doc. Vladimíra Plekanca, akad.mal.

2010

 • účasť na reštaurátorskom výskume presbytéria a hlavného oltára piaristického kláštorného kostola sv. Ladislava v Nitre, pod vedením Mgr. Jána Hromadu

apríl / jún 2010

 • Spoluúčasť na výskume pamiatky funkcionalistickej architektúry medzivojnového obdobia – Kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach, v spolupráci s Mgr. Petrom Szalayom z Ústavu stavebníctva a architektúry, SAV

2010 – 2011

 • spoluúčasť na reštaurátorskom výskume kazateľnice a bočných oltárov v kostole sv. Štefana v Jablonici

2010

 • spoluator článku: Bola Zelená Žaba zelená?; Architektonicko-historický a reštaurátorský výskum letného kúpaliska v Trenčianských Tepliciach; Autor: Peter Szalay, Ivan Pilný; Názov média/vydavateľa: Architektúra & urbanizmus / ÚSTARCH SAV Bratislava; Dátum/ strana zverejnenia/ vydania:  Ročník XLIV, 2010/ číslo 3-4/ str. 326-345

marec / apríl 2010

 • Kurátor výstavy Katedry reštaurovania – Reštaurovanie/veda/umenie v Galérii Medium

2004

 • Spoluorganizovanie výstavy fotografii – „Cesty“, v Habánskom dome vo Veľkých Levároch

2001 – 2002

 • účasť na výstavách maľby a kresby v DK Veľké Leváre

Ostatné:

2010 – 2014

 • člen spoluriešiteľského kolektívu za VŠVU na projekte APVV-0375-10 – Diferencovaná typológia modernizmu: teoretický základ pre údržbu a obnovu diel modernej architektúry

od roku 2007

 • člen Komory reštaurátorov