Dominika Ličková

Meno
Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka